ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เมนู

ผู้ประกอบการทางสังคมของอิเกีย – ร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง

ผู้ประกอบการทางสังคมมีหน้าที่หลักคือสร้างชีวิตในทุกๆ วันของผู้คนในชุมชนของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้น พวกเขาใช้ธุรกิจในฐานะหนทางการรับมือกับความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปัญหาความยากไร้และส่งเสริมในด้านความสามารถของเพศหญิง

เริ่มต้นในปี 2555 อิเกียยังคงร่วมงานกับผู้ประกอบการทางสังคมในการว่าจ้างช่างฝีมือท้องถิ่นจากชุมชนที่ประสบปัญหาทั่วโลก กิจการเพื่อสังคมที่เป็นคู่ค้ากับเราส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองและสหกรณ์ที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของ การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีจะช่วยพวกเขาได้รับการยอมรับและสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้ครอบครัวของพวกเขาได้

เราร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ด้วยวิธีการทำงานหัตถกรรมและวัสดุแบบดั้งเดิม – คอลเล็คชั่นลิมิเต็ดพร้อมจำหน่ายแล้วที่สโตร์อิเกียในประเทศที่ได้รับเลือก

ภาพผู้ประกอบการทางสังคมสองคนถือหมอนทำมือของพวกเขา พวกเขาใช้ธุรกิจในฐานะหนทางการรับมือกับความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปัญหาความยากไร้และส่งเสริมในด้านความสามารถของเพศหญิง
ภาพผู้ประกอบการทางสังคมสองคนถือหมอนทำมือของพวกเขา พวกเขาใช้ธุรกิจในฐานะหนทางการรับมือกับความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปัญหาความยากไร้และส่งเสริมในด้านความสามารถของเพศหญิง

  ไม่ใช่การกุศล แต่คือการพัฒนาทางธุรกิจ

  เราต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ยืนยาวกับคู่ค้าและสนับสนุนในการพัฒนาของพวกเขา เพราะเหตุนี้เราทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการออกแบบ การผลิต การจัดการสิ่งแวดล้อม การส่งออกและอื่นๆ โดยผ่านพวกเรา ผู้ประกอบการทางสังคมสามารถเข้าถึงตลาดโลกได้ ให้พวกเขารากฐานที่แข็งแรง พึ่งพาตนเองได้และมีความเป็นอิสระ


  พวกเขาเรียนรู้ทักษะและรับทรัพยากรที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระยะยาวต่อชีวิตของพวกเขา และพวกเขาก็ไม่ต้องพึ่งพาการกุศล
  "

  Sumita Ghose ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Rangsutra


  เนื่องจากสินค้าทั้งหมดเป็นงานฝีมือ และผู้ประกอบการต่างๆ ก็มีทรัพยากรอย่างจำกัด การผลิตจึงถูกจำกัดไปด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงนำเสนอคอลเล็คชั่นนี้ได้แก่ประเทศที่ได้รับเลือกเท่านั้น โดยผ่านการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการทางสังคม เราต้องการสนับสนุนเศรษฐกิจเชิงบวกและการพัฒนาสังคมทั่วโลก – การเปลี่ยนแปลงในระยะยาวที่ยั่งยืนในแบบที่การกุศลไม่สามารถทำได้.

  ปัจจุบันเราร่วมงานกับผู้ประกอบการทางสังคมในอินเดีย ไทย ยูกันดา สวีเดน เดนมาร์ก เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ โครเอเชีย โรมาเนีย จอร์แดน สหรัฐอเมริกาและแคนาดา เรายังคงค้นหาคู้ค้าใหม่ๆ จากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

  สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับสากล แต่ระดับท้องถิ่นด้วยเช่นกัน

  บางครั้งอิเกียก็ทำงานกับชุมชนที่อยู่ใกล้สโตร์ของเรา กิจการเพื่อสังคมในท้องถิ่นจำนวนมากได้มอบอาชีพให้ผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยหญิง นี่จะช่วยพวกเขาและครอบครัวของพวกเขามีรายได้ที่ดี ซึ่งตรงกันข้ามกับความลำบากในการหางานตลาดแรงงาน

  นักออกแบบของอิเกียทำงานกับช่างฝีมือหญิงโดยตรงเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ในแต่ละคอลเล็คชั่นร่วมกัน โดยใช้วิธีการทำงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิม เช่น การเย็บปักถักร้อยโดยใช้เข็ม การทอผ้าและการทำเครื่องปั้นดินเผา – 'งานหัตถกรรมที่เปลี่ยนชีวิต!

  เรื่องราวอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ