Pomiń
Menu

Inteligentne oświetlenie – najczęściej zadawane pytania i rozwiązywanie problemów

Aplikacja IKEA Home smart i bramka TRÅDFRI

Połączyłem źródło światła z bramką TRÅDFRI za pomocą pilota zdalnego sterowania. Czy pilot będzie jeszcze do czegoś potrzebny, czy mogę korzystać tylko z aplikacji IKEA Home smart?

 • Światłem można sterować bez pomocy pilota, jeśli zostanie odłączony od bramki po jej sparowaniu ze źródłami światła. Jeżeli jednak w przyszłości zechcesz rozbudować system o kolejne źródła światła, znów potrzebny będzie pilot.

Zrobiłem wszystko zgodnie z instrukcją i udało mi się sparować urządzenie sterujące (pilota, bezprzewodowy regulator lub czujnik ruchu) z bramką TRÅDFRI, ale w aplikacji nie widzę żarówki.

 • Dodanie urządzenia sterującego do bramki, a tym samym przywrócenie jego ustawień fabrycznych, spowodowało utratę połączenia, dlatego konieczne jest sparowanie żarówki z urządzeniem sterującym.

Nie mogę pobrać aplikacji IKEA Home smart.

 • Sprawdź najnowsze informacje o kompatybilności w sklepie App Store lub Google Play.

Nie mogę dodać źródła światła do bramki TRÅDFRI.

 • Nie można dodać źródła światła do bramki bez urządzenia sterującego (pilota, bezprzewodowego regulatora albo czujnika ruchu). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację, w pierwszej kolejności dodając urządzenie sterujące do bramki, a następnie parując źródła światła z tym urządzeniem.

Czy do obsługi źródeł światła TRÅDFRI potrzebna jest bramka TRÅDFRI?

 • Nie. Źródła światła TRÅDFRI mogą być sterowane za pomocą urządzenia sterującego TRÅDFRI (pilota, bezprzewodowego regulatora lub czujnika ruchu). Bramka TRÅDFRI jest niezbędna, jeśli chcesz sterować światłem za pośrednictwem aplikacji IKEA Home smart.

Kupiłem bramkę i żarówkę, ale nie mogę połączyć jej z bramką TRÅDFRI.

 • Potrzebujesz urządzenia sterującego, żeby dodać źródło światła do bramki. Aplikacja IKEA Home smart krok po kroku przeprowadzi cię przez cały proces.

Nie mogę połączyć aplikacji/smartfona z bramką. Co robię nie tak?

  1. Sprawdź, czy bramka jest włączona. Jeśli nie jest, sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
  2. Verify that the gateway is connected to your home router via a cable and that the router has internet connectivity.
  3. Pobierz aplikację IKEA Home smart ze sklepu App Store (iOS) albo Google Play (Android) i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, żeby skonfigurować bramkę.
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację, żeby skonfigurować bramkę i połączyć z nią urządzenia sterujące i źródła światła.
  5. Odszukaj kod QR umieszczony na tylnej ściance bramki i zeskanuj go za pomocą smartfona, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację. Jeśli nie udaje się zeskanować kodu, możesz wprowadzić adres bramki ręcznie. Znajduje się na tylnej ściance bramki. Jeśli nadal nie udaje się nawiązać połączenia, sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone i spróbuj ponownie.
  6. Secure that your mobile phone is connected to your WiFi network; the same network the gateway is connected to.
  7. W razie trudności skonfiguruj bramkę, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację. Urządzenia można zresetować, przywracając je do ustawień fabrycznych, a następnie zainstalować ponownie.

  You can also watch these films for instructions:

  Jak zainstalować zestaw TRÅDFRI z bramką

   Jak przywrócić bramkę do ustawień fabrycznych

    Jak system inteligentnego oświetlenia pod kątem obsługi aplikacji IKEA Home smart

    Niechcący zmieniłem ustawienia światła w aplikacji. Jak mogę przywrócić poprzednie ustawienia?

    • Najlepszym sposobem na zachowanie swoich ustawień jest zapisanie ich jako nastrojów. Jeżeli ktoś zmieni ustawienia, możesz przejść do ekranu wyboru nastroju i wybrać wcześniej zapisany nastrój, a wszystkie światła będą znów świecić tak, jak lubisz. Pamiętaj, że wszystkie dane zapisywane są w bramce oraz w twojej sieci. Nie istnieje ich kopia zapasowa zapisana w chmurze.

    Nie mogę połączyć asystenta Amazon Alexa z systemem IKEA Home smart.

    • Możesz obsługiwać produkty TRÅDFRI za pomocą asystenta Amazon Alexa, jeśli posiadasz bramkę TRÅDFRI (informacji na temat dostępności na poszczególnych rynkach i wersji językowych udziela pomoc techniczna Amazon). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację IKEA Home smart, w pierwszej kolejności włączając integrację z Alexą w aplikacji IKEA Home smart, a następnie aktywując opcję TRÅDFRI w aplikacji Amazon Alexa. W razie trudności spróbuj wyłączyć integrację w obu aplikacjach i po chwili włączyć ją ponownie, najpierw w aplikacji IKEA Home smart, a potem w aplikacji Amazon Alexa.

    Nie mogę połączyć Asystenta Google z systemem IKEA Home smart.

    • Możesz obsługiwać produkty TRÅDFRI za pomocą Asystenta Google, jeśli posiadasz bramkę TRÅDFRI (informacji na temat dostępności na poszczególnych rynkach i wersji językowych udziela pomoc techniczna Google). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację IKEA Home smart, w pierwszej kolejności włączając integrację z Asystentem Google w aplikacji IKEA Home smart, a następnie aktywując opcję TRÅDFRI w aplikacji Google Home. W razie trudności spróbuj wyłączyć integrację w obu aplikacjach i po chwili włączyć ją ponownie, najpierw w aplikacji IKEA Home smart, a potem w aplikacji Google Home.

    Co zrobić, jeśli urządzenie przestanie działać w czasie aktualizacji?

    • Spróbuj ponownie. Włącz wszystkie źródła światła i upewnij się, czy w urządzeniach zasilanych bateriami znajdują się baterie. Istnieje możliwość ponownego zainstalowania aktualizacji w dowolnym momencie z poziomu ekranu „Update Devices” (Aktualizuj urządzenia) w aplikacji IKEA Home smart. Jeśli bramka straci połączenie z routerem w czasie aktualizacji, sprawdź, czy bramka jest z nim połączona oraz czy router ma połączenie z Internetem.

    Co stanie się z całym systemem (podłączonymi źródłami światła) i aplikacją IKEA Home smart, jeśli przywrócę bramkę do ustawień fabrycznych?

    • Po zresetowaniu bramki utracone zostaną wszystkie zapisane w niej informacje. Na nowo utworzona zostanie też sieć Zigbee. Bramka wykorzysta ostatnio zapisany przez siebie obraz OTA i powróci do fabrycznie zainstalowanej wersji oprogramowania. Reset można wymusić wyłącznie poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku agrafką. Pozostałe elementy systemu nie są resetowane, więc można w dalszym ciągu korzystać z nich tak, jak do tej pory.

    Źródła światła

    Jak ponownie zsynchronizować żarówki?

    • Źródła światła mogą utracić synchronizację, jeśli korzystasz z głównych wyłączników zasilania (na ścianie albo na lampie) do obsługi zsynchronizowanych żarówek. Przykładowo, jeżeli wyłączysz jedną żarówkę w grupie za pomocą głównego wyłącznika zasilania, a pozostałe żarówki w grupie przełączysz w inny tryb pracy, wyłączona wcześniej żarówka utraci synchronizację, gdy ponownie włączysz ją za pomocą głównego wyłącznika zasilania.

     Jak ponownie zsynchronizować żarówki

      Jak zsynchronizować włączanie/wyłączanie

       Jak zsynchronizować jasność światła

        Jak zsynchronizować temperaturę barwy światła

        Żarówki dołączone do zestawu nie pasują do gniazd w moim domu. Czy są dostępne inne zestawy/żarówki?

        • Tak, dostępne są różne sprzedawane pojedynczo żarówki LED TRÅDFRI – z dużym gwintem (E26, E27), małym gwintem (E12, E14, E17) oraz z trzonkiem GU10. Możesz też zdecydować się na jeden z gotowych zestawów zawierających najczęściej spotykane rodzaje żarówek. Pełną ofertę znajdziesz na IKEA.pl lub w najbliższym sklepie.

        Połączyłem z czujnikiem ruchu więcej niż jedną żarówkę, a teraz straciły synchronizację. Jak ponownie je zsynchronizować?

        • Aby przywrócić synchronizację żarówek, wyłącz wszystkie połączone źródła światła i po chwili włącz je ponownie.

        Dodałem do systemu żarówkę o białym lub kolorowym spektrum światła, ale nie wiem, jak zmieniać temperaturę barwy światła za pomocą bezprzewodowego regulatora.

        • Za pomocą bezprzewodowego regulatora nie można zmieniać temperatury barwy światła. W tym celu niezbędne jest sparowanie żarówki z pilotem zdalnego sterowania.

        Mam trudności z dodaniem źródła światła do systemu inteligentnego oświetlenia IKEA.

        Zainstalowałem źródła światła, ale kiedy próbuję je sparować, odpowiada nie to światło, co trzeba.

        • Jeśli źródło światła ma więcej niż jedną żarówkę, a żarówki znajdują się blisko siebie, trzeba parować je jedną po drugiej. Zainstaluj pierwszą żarówkę, sparuj ją, a po chwili usuń. Następnie zainstaluj drugą żarówkę, sparuj ją i usuń. Powtórz ten proces w przypadku każdej żarówki, instalując wszystkie, gdy będziesz gotowy.

         You can also watch a film for instructions:

         Jak dodać żarówkę, gdy lampa posiada więcej niż jedną żarówkę

         Co zrobić, jeśli żarówki TRÅDFRI nie odpowiadają na polecenia urządzenia sterującego?

         • Urządzenie sterujące jest niezbędne do sterowania pracą żarówki. Jeśli żarówki zostały kupione oddzielne, musisz je sparować z urządzeniem sterującym, jedna po drugiej.

          You can also watch a film for instructions:

          Jak dodać żarówkę do pilota zdalnego sterowania

          Dlaczego źródła światła nie są zsynchronizowane?

          • Źródła światła mogą utracić synchronizację, jeśli korzystasz z głównych wyłączników zasilania (na ścianie albo na lampie) do obsługi zsynchronizowanych żarówek. Przykładowo, jeżeli wyłączysz jedną żarówkę w grupie za pomocą głównego wyłącznika zasilania, a pozostałe żarówki w grupie przełączysz w inny tryb pracy, wyłączona wcześniej żarówka utraci synchronizację, gdy ponownie włączysz ją za pomocą głównego wyłącznika zasilania.

           Jak ponownie zsynchronizować żarówki TRÅDFRI

           Czy mogę włączać i wyłączać światło bez użycia smartfona?

           • Tak. Można posłużyć się głównym wyłącznikiem zasilania, urządzeniem sterującym albo aplikacją IKEA Home smart.

           Zainstalowałem czujnik ruchu, ale światło nie zapala się, gdy się poruszę.

            1. Sprawdź, czy włączone jest zasilanie lampy połączonej z czujnikiem ruchu.
            2. Make sure that the batteries are inserted in the correct direction, with the IKEA logo (plus sign) facing upwards.
            3. Jeśli kupiłeś czujnik ruchu w zestawie, został już fabrycznie sparowany. Jeżeli dodajesz kolejne źródła światła, musisz sparować je z czujnikiem ruchu: Dodaj żarówkę do czujnika ruchu TRÅDFRI.
            4. Is the dial on “Night” or “Day”? Jeśli pokrętło wskazuje pozycję „Night” (Noc), a na zewnątrz jest jasno, nic nie będzie się działo.
            5. Have you installed the motion sensor so that the sensor is directed where the motion will be, in the range of 120 degrees/5m (16.5’)?
            6. Jeśli czujnik nadal nie działa, zresetuj urządzenia i spróbuj ponownie.

            Możesz też obejrzeć film instruktażowy:

            Dodaj żarówkę do czujnika ruchu TRÅDFRI

             Zainstaluj zestaw TRÅDFRI z czujnikiem ruchu

              Jak przywrócić czujnik ruchu do ustawień fabrycznych

               Jak przywrócić żarówki TRÅDFRI do ustawień fabrycznych

               Przywracanie ustawień fabrycznych

               • Produkty z asortymentu inteligentnego oświetlenia IKEA można przywrócić do ustawień fabrycznych.

                W przypadku źródeł światła:
                Naciśnij sześciokrotnie główny wyłącznik.

                W przypadku pilota, bezprzewodowego regulatora lub czujnika ruchu:
                Naciśnij przycisk parowania czterokrotnie w ciągu 5 sekund.

                W przypadku bramki:
                Otwórz i zdejmij pokrywę bramki. Wsuń agrafkę do otworu na górze obudowy bramki i przytrzymaj ją przez co najmniej 5 sekund, dopóki dioda LED nie przestanie mrugać.

                Jak zresetować żarówkę TRÅDFRI

                 Jak zresetować pilot zdalnego sterowania TRÅDFRI

                  Jak zresetować regulator natężenia światła TRÅDFRI

                   Jak zresetować czujnik ruchu TRÅDFRI

                    Jak zresetować bramkę TRÅDFRI

                    Urządzenia sterujące

                    Nie udaje mi się podłączyć dwóch urządzeń sterujących tak, żeby obsługiwały jednocześnie tę samą grupę źródeł światła.

                    • Jeśli chcesz obsługiwać tę samą grupę źródeł światła dwoma urządzeniami sterującymi, jedno z nich musi kontrolować te światła, a drugie musi zostać przywrócone do ustawień fabrycznych. Zbliż oba urządzenia do siebie na odległość nie większą niż 2 cm, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski parowania na obu urządzeniach i przytrzymaj je przez 10 sekund. Zapalenie się czerwonej kontrolki na urządzeniach sterujących informuje o zakończeniu parowania. Teraz możliwe jest sterowanie tymi samymi światłami za pomocą obu urządzeń.

                    Nie posiadam bramki ani aplikacji IKEA Home smart. Co się stanie, jeśli połączę ze źródłem światła drugie urządzenie sterujące?

                    • Pierwsze urządzenie sterujące zostanie „rozparowane” albo rozłączone. Aby dwa urządzenia sterujące mogły kontrolować te same światła, muszą zostać ze sobą sparowane. Zanim przystąpisz do parowania nowego urządzenia sterującego z już skonfigurowanym urządzeniem, musisz przywrócić dodawane urządzenie do ustawień fabrycznych.

                    Co należy zrobić, jeśli urządzenie sterujące (pilot, bezprzewodowy regulator albo czujnik ruchu) nie odpowiada?

                    • Sprawdź, czy bateria nie jest rozładowana i czy jest prawidłowo umieszczona w urządzeniu sterującym. Logo IKEA (plus) musi być skierowane w górę.


                     The steering device must be paired to your light source. Jeśli kupiłeś fabrycznie sparowany zestaw, urządzenie sterujące i żarówka są już ze sobą połączone.

                     Jak dodać inteligentną żarówkę do pilota zdalnego sterowania

                     Mam trudności z dodaniem źródła światła do urządzenia sterującego (pilota, bezprzewodowego regulatora lub czujnika ruchu). Co mogę zrobić?

                     • Obejrzyj filmy pokazujące, jak dodawać źródła światła:

                      Jak dodać inteligentną żarówkę do pilota zdalnego sterowania

                       Jak dodać żarówkę do zestawu TRÅDFRI z regulatorem natężenia światła

                        Jak dodać żarówkę do zestawu TRÅDFRI z czujnikiem ruchu

                        Gdy naciskam przycisk, na regulatorze, pilocie lub czujniku ruchu błyska czerwona dioda.

                        • Bateria jest słaba i musi zostać wymieniona.

                        Nadal potrzebujesz pomocy z inteligentnym oświetleniem?