Ugrás a fő tartalomra

Együtt jobb élményt teremtünk az IKEA-nál

Értékeljük a véleményedet. Kérjük, oszd meg velünk visszajelzésedet, és segíts nekünk jobb IKEA élményt teremteni.

Mi volt a tapasztalatod az IKEA-val?

Oszd meg velünk, milyen volt nálunk vásárolni az áruházban vagy online. Minden visszajelzést örömmel fogadunk.

Hogy tetszik a kiválasztott IKEA termék?

Kiváncsiak vagyunk a véleményedre! Értékelheted és véleményezheted termékeinket és ezáltal segíthetsz más IKEA-látogatóknak is a vásárlási döntésük meghozatalában.


Fontos számunkra a véleményed!

Ha az áruházi vásárláskor használtad az IKEA Family kártyádat, vagy megadtad az email címedet az online vásárlás során, értékelheted a megvásárolt terméket. A részleteket emailben elküldjük a vásárlás után.

 • Az IKEA Lakberendezési Kft által forgalmazott termékekkel és szolgáltatásaival kapcsolatos vásárlói Értékelések és Véleményekre vonatkozó Felhasználási Feltételek

  A jelen Felhasználási Feltételek irányadók az IKEA Lakberendezési Kft. (a továbbiakban: „IKEA”; cégjegyzékszáma: 01-09-162734, nyilvántartását vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, elektromos levelezési címe: ikea.info.hu@ikea.com, adószáma: 10731084-2-44, székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22) által a felhasználók részére nyújtott Ügyfél Értékelési és Minősítési Szolgáltatásokra (angol elnevezése: Customer Evaluation and Assessment Services; a továbbiakban: „CEAS”).

  Az IKEA a CEAS szolgáltatások tulajdonosa és üzemeltetője. A CEAS szolgáltatásokkal kapcsolatos oldalakon használt minden védjegy, név, cím, logó, kép, terv, szöveg és bármely egyéb anyag tulajdonosa az IKEA vagy annak szerződéses partnerei, illetve az ezekre vonatkozó felhasználási engedéllyel az IKEA vagy annak szerződéses partnerei rendelkeznek. A CEAS szolgáltatások felhívása, letöltése vagy másolása semmilyen jogot (felhasználási jog, szellemi alkotáshoz fűződő jog, stb.) sem keletkeztet. Az IKEA előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a CEAS szolgáltatások reprodukciója, átruházása (elektronikusan vagy bármely egyéb módon), módosítása, belinkelése vagy felhasználása.

  Ön jogosult létrehozni egy felhasználói profilt a CEAS szolgáltatások igénybevétele céljára. A regisztrálás során válasszon egy felhasználónevet és egy jelszavat. Ön köteles titokban tartani jelszavát és haladéktalanul értesíteni az IKEA-t amennyiben fennáll annak a veszélye, hogy hozzáférési adataival bármely harmadik személy visszaélhet, annak érdekében, hogy az IKEA megtegye a szükséges intézkedéseket.

  A CEAS szolgáltatások Ön általi igénybevétele keretében megadott tartalmak benyújtása által Ön az alábbi kijelentéseket teszi:

  • Ön a kizárólagos szerzője és szerzői jog tulajdonosa ezeknek a tartalmaknak és a CEAS szolgáltatások igénybevétele során Ön felhatalmazással bír ezen tartalmak közzétételére.
  • Az Ön által közzétett minden tartalom megfelel a valóságnak.
  • Ön elmúlt 18 éves.
  • Az Ön által közzétett tartalmak felhasználása nem sérti a jelen Felhasználási Feltételeket, illetve bármely természetes vagy jogi személy jogait.

   

  Ezen felül, Ön tudatában van annak, továbbá garantálja, hogy az Ön által benyújtott tartalmak nem tartalmaznak olyan információt:

  • Amiről Ön tudja, hogy az helytelen, valótlan vagy félrevezető. • Amely szerzői jogot, szabadalmat, védjegyet, üzleti titkot vagy bármely harmadik személy személyhez fűződő jogát vagy magánélethez vagy magántitokhoz fűződő jogát sérti. • Amely bármely irányadó jogot sért.
  • Amely sérelmes/becsmérlő bármely személyre, társulásra vagy társaságra nézve, amely rágalmazó, sértő vagy diszkriminatív, különösen a nem, vallás, életkor, fogyatékosság, faj, nemzetiség vagy etnikai származás alapján, illetve amely fenyegető vagy zaklató.
  • Amelyre vonatkozóan Ön bármely fizetséget vagy egyéb ellenszolgáltatást kapott bármely harmadik személytől.
  • Amely más honlapokra, címekre, e-mail címekre, elérhetőségékre vagy telefonszámokra vagy kereskedelmi közleményekre vonatkozó információt tartalmaz.
  • Amely számítógépes vírusokat, férgeket vagy egyéb potenciálisan káros számítógépes programokat vagy fájlokat tartalmaz.

  Ön korlátlan, visszavonhatatlan, jogdíj-mentes és átruházható engedélyt ad az IKEA számára a tartalom felhasználására, törlésére, átalakítására, közzétételére, létrehozására, módosítására, lefordítására, valamint a tartalom alapján származékos mű létrehozására és/vagy annak értékesítésére és/vagy terjesztésére és/vagy a tartalom felhasználására bármely formában, médiumban vagy technológiában, világszerte, bármely céllal (beleértve a marketing és promóciós célokat is), az Ön részére fizetendő bármely díjazás nélkül. Az engedély az Ön tartalomra irányuló szerzői jogának teljes fennállási idejére szól és átruházható, illetve arra vonatkozóan további al- engedélyek adhatók bármely, az IKEA által – saját kizárólagos döntése alapján – meghatározott harmadik személyek részére, az Ön további értesítése nélkül.

  Ön vállalja, hogy kár- és igénymentesíti az IKEA-t (valamint annak bejegyzett ügyvezetőit, illetve egyéb vezetőit , megbízottjait, kapcsolt vállalkozásait, vegyesvállalatait, alkalmazottait és külsős szolgáltatóit, beleértve a Yotpo Inc. vállalatot) bármely követelés tekintetében, beleértve a fenti kötelezettségvállalás és szavatosság nemteljesítéséből, illetve törvénysértésből vagy harmadik személyek jogainak megsértéséből származó ésszerű és elfogadható ügyvédi költségeket is.

  Az IKEA jogosult saját kizárólagos belátása szerint dönteni az Ön által beküldött tartalmak esetleges felhasználásáról. Az IKEA fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa, lerövidítse vagy törölje az Ön által a CEAS szolgáltatáson keresztül beküldött azon tartalmakat, amelyek az IKEA saját kizárólagos megítélése szerint sértik az irányadó törvényeket, a tartalmakra vonatkozó belső iránymutatásokat vagy a jelen Felhasználási Feltételek bármely egyéb rendelkezését. Az IKEA nem garantálja, hogy az IKEA képes lesz feldolgozni vagy törölni az Ön által beküldött tartalmakat. Az értékelések és írásos kommentek általában kettő-négy munkanapon belül kerülnek közzétételre. Mindazonáltal, az IKEA fenntartja magának a jogot, hogy bármely okból kifolyólag visszautasítsa a hozzászólás közzétételét, illetve hogy eltávolítson bármely már közzétett hozzászólást. Ezennel tudomásul veszi, hogy nem az IKEA, hanem Ön felel a hozzászólásaiban foglalt tartalmakért.

  E-mail címének az Ön értékelésével kapcsolatosan történt beküldése által ezennel tudomásul veszi, hogy az IKEA és az IKEA bármely kapcsolt vállalkozása felhasználja az Önnel való kapcsolattartás céljára az IKEA részére beküldött e-mail címét és személyes adatait (amennyiben van ilyen), az Ön értékelési státusza és egyéb, a CEAS szolgáltatásokkal kapcsolatos adminisztrációs ügyek tárgyában. A hozzájárulás meghatározatlan időre szól és annak visszavonásáig érvényes. A személyes adatok (ha van ilyen) feldolgozása tekintetében az IKEA Adatvédelmi Szabályzata az irányadó. Az IKEA Adatvédelmi Szabályzata (amely a www.ikea.hu honlapon érhető el) és a jelen Felhasználási Feltételek közötti bármely ellentmondás esetén az IKEA Adatvédelmi Szabályzata az irányadó.

  Az IKEA és Ön közötti adatcsere az Interneten keresztül zajlik. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Internet egy nyilvános, mindenki számára hozzáférhető hálózat, és következésképpen nem tekinthető biztonságos környezetnek. Következésképpen az IKEA nem vállal felelősséget az adatai biztonságáért azok Interneten keresztül történő megküldése során.

  Az IKEA semmilyen garanciát nem vállal a CEAS szolgáltatásokkal kapcsolatban, továbbá a törvény által megengedett legteljesebb mértékben kizár bármely kötelező szavatosságvállalást. Az IKEA nem vállal felelősséget a CEAS szolgáltatások tartalmainak valóságtartalmáért, teljeskörűségéért vagy aktualitásáért. Hasonlóképpen, nem garantálja, hogy a CEAS szolgáltatások hibátlanok, valamint hogy azok mentesek káros összetevőktől (például vírusoktól). Az IKEA törekszik arra, hogy a CEAS szolgáltatások a lehető legnagyobb mértékben folyamatosan elérhetők legyenek. Mindazonáltal Ön tudomásul veszi, hogy 100%-os elérhetőség nem lehetséges, és Ön nem jogosult követelni a CEAS szolgáltatások rendelkezésre állását. Az IKEA a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor módosíthatja. Az IKEA jogosult bármikor megszüntetni a CEAS szolgáltatásokat, részben vagy egészben, az Ön értesítése nélkül.

  A jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényben maradnak.

  Az érvénytelen rendelkezést egy olyan jogilag érvényes rendelkezésre kell cserélni, amely az érvénytelen rendelkezés értelmének és céljának gazdaságilag leginkább megfelel. Ugyanez vonatkozik az esetleges szabályozási joghézagokra is. A jelen Felhasználási Feltételekből származó bármely jogvitával kapcsolatban Magyarország anyagi joga az irányadó, a kollíziós szabályok kizárásával. Az IKEA székhelye szerinti kizárólagos joghatóság kerül kikötésre, melynek értelmében az IKEA jogosult az Ön lakóhelyén, illetve az irányadó jog alapján meghatározott egyéb helyen peres eljárást indítani Ön ellen.

  Budapest, 2017.Március

Kérjük, lépj velünk kapcsolatba, ha olyan problémád van, ami azonnali figyelmet igényel.