Přejít na hlavní obsah

Postarejte se, aby se lidé z komunity LGBT+ cítili jako doma

Každý by měl mít místo, kde je vítán, součástí a přijímán takový, jaký je. Ale jen polovina lidí z komunity LGBT+ cítí, že mohou být otevření a upřímní o tom, kdo jsou, dokonce i v rámci své vlastní rodiny. Společně zajistíme, aby se všichni v komunitě LGBT+ cítili jako doma.

Koláž obrázků a grafiky představující začlenění LGBT +, představující fotografie komunity LGBT+ a vlajku pokroku.

Podpora lidí z komunity LGBT+ začíná doma

V letošním roce jsme v rámci Mezinárodního dne boje proti homofobii, transfobii a bifobii (IDAHOTB), díky podpoře získané v rámci programu Stonewall Global Diversity Champions, vytvořili řadu akcí, které můžete podniknout, abyste zajistili, že místo, které nazýváte domovem, bude také místem, kde se lidé z komunity LGBT+ budou cítit vítáni, součástí a kde mohou být sami sebou.

Staňte se spojencem komunity LGBT+

Existuje spousta podmínek specifických pro komunitu LGBT+, které možná neznáte. Udělejte si čas a naučte se jazyk podporující začlenění a pochopte problémy lidí z komunity LGBT+. Díky tomu, pokud bude někdo chtít mluvit o své identitě, orientaci, výzvách nebo něčem jiném, budete vědět, jak s ní nebo s ním správně mluvit.

Pokládejte otevřené otázky

Pokud máte pocit, že by někdo blízký mohl chtít mluvit o své sexuální orientaci, genderové identitě nebo jiné výzvě, ale je to pro ni nebo pro něj těžké, zkuste položit přátelskou, otevřenou otázku typu: „Jak to dnes šlo ve škole / v práci?“. Možná to jen otevře dveře k většímu rozhovoru.

Zabraňte urážlivým poznámkám

Pokud uslyšíte někoho používat slovo jako „gay“ hanlivým způsobem nebo místo jiného negativního slova jako „hloupý“, neignorujte to. Jemně jim připomeňte, že to není přijatelné, a navrhněte jim, aby se zamysleli nad tím, jak by mohli přeformulovat to, co řekli.

Reagujte pozitivně na lidi z komunity LGBT+ v médiích

Pokud s někým doma sledujete televizi, čtete si nebo brouzdáte na internetu a objeví se zde někdo z komunity LGBT+, využijte to jako příležitost připomenout blízké osobě, že přijímáte a podporujete komunitu LGBT+.

Buďte trpěliví

Může se to zdát neintuitivní, ale je nejlepší počkat, až se vám váš blízký sám otevře. Pokud budou dotázáni na svou sexuální orientaci nebo genderovou identitu dříve, než budou připraveni o tom mluvit, může to snížit pravděpodobnost, že tak učiní. Místo toho vytvořte vřelé a bezpečné prostředí, kde může každý svobodně mluvit, a pak jí nebo jemu umožněte najít ten správný okamžik.

Pamatujte na zájmena!

Nazývat někoho „on/ona“ na základě vlastních předpokladů může způsobit, že se dotyčný bude cítit nepříjemně a nevítaně. Používání zájmena „oni/ono“ je proto velmi užitečné, pokud neznáte genderovou identitu osoby. A nebojte se zeptat na něčí zájmena, pokud si myslíte, že by o tom rádi mluvili.

Starejte se o sebe navzájem!

Péče o všechny členy vaší domácnosti, zejména pokud zažívají negativní pocity o vlastní osobě nebo o svém okolí, může být těžká. Ujistěte se, že máte kolem sebe lidi, kteří vás mohou také podpořit.

IKEA pomáhá

„IKEA byla vždy přístupná všem a vždy se jasně vymezovala proti diskriminaci.
Inkluze komunity LGBT+ je našemu srdci velmi blízká. Na Mezinárodní den proti homofobii, transfobii a bifobii (IDAHOT), který připadá na 17. května, vyvěšujeme před našimi obchodními domy v Česku vlajku pokroku. Prodáváme také duhovou tašku STORSTOMMA a zisk z jejího prodeje věnujeme na provoz internetové LGBT+ poradny Sbarvouven.cz, která pomáhá klientům a klientkám s coming outem, hledáním vlastní identity a zvládnutím strachu z odmítnutí rodinou či přáteli.

Loni jsme se také stali partnery dokumentárního filmu Zákon lásky o snaze prosadit manželství párů stejného pohlaví.

Letos jsme se spojili s neziskovou organizací ARA ART a rozhodli se vybavit jejich tréninkový byt, který poskytuje útočiště LGBT+ Romům, kteří se ocitnout v situaci, kdy jsou vyloučeni z rodiny nebo opustili dětský domov,“ říká Roman Bojko, manažer pro rovnost, diverzitu a inkluzi z IKEA Česká republika.

  Podpořte lidi z komunity LGBT+ duhovou taškou IKEA

  Nyní si můžete zakoupit tašku IKEA STORSTOMMA. 100 % z prodeje každé tašky STORSTOMMA jde přímo našim neziskovým partnerům LGBT+.

  Život v domácnosti může mít mnoho barev. V IKEA si ceníme jedinečnosti a přínosu každého, bez ohledu na jeho sexuální orientaci nebo genderovou identitu. 🏳️‍🌈Odráží se to v naší vizi a hodnotách. Od roku 2019 se série STORSTOMMA prodává ve více než 26 zemích, přičemž zisk z prodeje směřuje přímo do místních organizací LGBT+, které bojují za rovnost. 💛

  V České republice IKEA podpoří výtěžkem z prodeje duhových tašek provoz internetové LGBT+ poradny Sbarvouven.cz, která pomáhá klientům a klientkám s coming outem, hledáním vlastní identity a zvládnutím strachu z odmítnutí rodinou či přáteli.

  Pokrok, kterého jsme v IKEA dosáhli

  Naši velikost a vliv využíváme k tomu, abychom prosazovali práva komunity LGBT+ mimo IKEA. Společně s dalšími společnostmi, občanskou společností, našimi kolegy a zákazníky chceme být hybnou silou pozitivních změn, a to prostřednictvím podpory vhodné legislativy a investicemi do vzdělávacích a osvětových kampaní, které se zabývají stereotypy LGBT+.

  • Máme globální plán začlenění lidí z komunity LGBT+, který zajišťuje, že celá naše společnost vytvoří pracoviště a prostředí, kde budou vítáni lidé všech sexuálních orientací a genderových identit
  • Nedávno jsme spustili náš globální soubor nástrojů pro manažery, jehož cílem je začlenění transgenderových osob, který obsahuje globální směrnice na vytváření trans-inkluzivního pracoviště a trans-inkluzivních týmů
  • Nabízíme školení pro naše zaměstnance o začleňování, nevědomých předsudcích a otázkách LGBT+ pro další podporu spojenectví
  • Díky úpravě našich vnitřních předpisů zajišťujeme, abychom všem zaměstnancům poskytovali stejné výhody, pokud jde o pracovní volno − protože místní právní předpisy nevnímají registrované partnery (přijímáme také potvrzení z jiných zemí) jako manželky / manžely. Z tohoto důvodu řešíme tuto nerovnost našimi vnitřními předpisy, abychom zajistili stejné podmínky pro všechny.
  • IKEA je hrdým členem programů Workplace Pride Foundation a Stonewall 's Global Diversity Champions, které jsou oba zaměřené na inkluzi lidí z komunity LGBT+ na pracovišti
  • Společně jsme vytvořili a podpořili Standardy OSN pro boj proti diskriminaci lidí LGBT+ na pracovišti a v komunitě
  • Jsme aktivními partnery v Open for Business, obchodní koalici pro pokrok v začleňování osob LGBT+, která poskytuje odezvu na rostoucí odpor proti tomuto v mnoha částech světa
  • Máme globální závazek k rasové rovnosti, jehož součástí je zajistit ve 30 zemích do roku 2024 zvýšení etnické, rasové a národní rozmanitosti na všech úrovních vedení.