Gå til hovedinnholdet

Likeverd, mangfold og inkludering

Vi støtter inkludering av LHBT+

Vi mener at LHBT+-medarbeiderne våre (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre seksuelle legninger og kjønnsidentiteter) må ha rett til å være seg selv. Målet er å skape et inkluderende arbeidsmiljø der alle har like muligheter, og bidra til positive endringer i alle deler av virksomheten vår og samfunnet.

Slik sikrer vi inkludering av LHBT+

  • Vi har en global LHBT+-inkluderingsplan for å sikre at hele selskapet vårt skaper en arbeidsplass og et miljø som ønsker mennesker med alle seksuelle legninger og kjønnsidentiteter velkommen.
  • Vi har vært med på å utvikle og støtter FNs etiske standarder for håndtering av diskriminering mot LHBT+-personer i arbeidslivet og samfunnet.
  • Vi er medlemmer i Workplace Pride Foundation og Stonewall, to organisasjoner som jobber med inkludering av LHBT+-personer på arbeidsplassen.
  • Vi er også med i Open For Business, en næringslivssammenslutning som arbeider for å fremme inkludering av LHBT+-personer og imøtegår den økende motstanden mot slik inkludering i mange deler av verden.
  • I 2021 begynte vi å bruke Progress Flag, en versjon av regnbueflagget som symboliserer behovet for å inkludere de mange identitetene innenfor LHBT+-samfunnet.
  • Siden 2019 har vi solgt over 3,5 millioner regnbueposer i 26 land, og en del av fortjenesten har gått til LHBT+-organisasjoner. 

Vi bygger opp en likestilt virksomhet

I IKEA mener at alle har rett til å bli behandlet på en ordentlig måte og få de samme mulighetene, uavhengig av kjønn.

Vi har forpliktet oss til å oppnå reell likestilling. Det betyr at vi skal sørge for at kvinner og menn har de samme mulighetene, og at vi skal ha lik fordeling mellom menn og kvinner i alle land, på alle nivåer og i alle stillinger, også i styrer og utvalg. Vi mener at en bedre balanse mellom kjønnene kommer alle til gode. Dette innebærer også å få flere kvinner inn i mannsdominerte roller, og flere menn inn i kvinnedominerte roller.

Alle i IKEA skal kunne forvente lik lønn for likt arbeid, uansett hvilken rolle eller stilling de har. Vi er medlemmer av FNs likelønnskoalisjon EPIC (Equal Pay International Coalition) og har lovet å sørge for likelønn i hele konsernet.

Å bygge opp en likestilt virksomhet betyr å skape en inkluderende kultur der kvinner og menn blir verdsatt for sine unike bidrag og har mulighet til å påvirke kulturen i virksomheten. For når mennesker har de samme mulighetene til å vokse, er det positivt for alle.

Mer likeverd i verden

Vi mener at alle har rett til å bli behandlet rettferdig og få de samme mulighetene, uansett kjønn. Innen 2022 har vi forpliktet oss til å nå ordentlig likestilling i hele IKEA – verden over. Det betyr at vi sikrer like muligheter for både kvinner og menn, og når 50/50 kjønnsbalanse i alle land, nivåer og stillinger, inkludert styrer og komiteer. 

Vi mener at bedre kjønnsbalanse er bra for alle. Med forpliktelse til 50/50, fokuserer vi på å få flere kvinner i roller som menn dominere, samt flere menn i roller som kvinner dominere. 

Uansett rolle eller stilling, skal alle i IKEA kunne forvente å få lik lønn for likt arbeid. Vi er medlemmer av «Equal Pay International Coalition» (EPIC) og har lovt å sikre lik lønn for likt arbeid i hele organisasjonen vår. 

Å oppnå mer likeverd i verden vil føre til en mer inkluderende kultur, der både kvinner og menn verdsettes for sine unike bidrag og kan påvirke organisasjonens kultur. For når alle mennesker har de samme mulighetene til å vokse, er det positivt for alle.

Mangfold

På IKEA ser vi mangfold og inkludering som det eneste rette. Dette ligger dypt rotfestet i verdiene våre og måten vi jobber på. De som handler på IKEA har ulik kultur, hudfarge, språk og nasjonalitet. Ved å ha like variert bakgrunn som kundene våre klarer vi å fange opp hva de har behov for og hva som rører seg i samfunnet. På denne måten tror vi at vårt mangfold og våre ulikheter er med på å gjøre IKEA til bedre sted for de som handler hos oss.

Vi opplever at hver eneste medarbeider har unike egenskaper de tar med seg til IKEA. Det er når team av mennesker som kan forskjellige ting, og tenker ulikt, jobber sammen at vi får til nye og spennende ting. Mangfold fører IKEA framover. Derfor jobber vi bevisst for at arbeidsmiljøet vårt skal være mangfoldig og inkluderende. Hos oss skal alle få være seg selv.

Vi mener at alle mennesker har noe verdifullt å tilføre.

 

Inkludering

For mange er IKEA synonymt med hjem. Et kjent og trygt sted man gleder seg til å komme til, enten det er som arbeidsplass eller for å handle. Vi vil at alle skal føle seg hjemme hos IKEA. Våre medarbeidere skal føle seg velkomne, respektert, støttet og verdsatt. På IKEA skal alle få de samme mulighetene. For å unngå at bevisste eller ubevisste fordommer påvirker hvordan vi oppfører oss eller farger beslutninger vi tar, jobber vi aktivt med å fremme mangfold og inkludering i alt vi gjør.

Inkludering er alles ansvar.


Mangfold kommer i alle former og størrelser

På IKEA ønsker vi alle former for mangfold velkommen. Et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø er bra for medarbeiderne, kundene og virksomheten. Ved å jobbe sammen med mennesker som er ulike oss selv, vokser vi både som personer og som konsern.

Som en del av arbeidet for menneskerettigheter og likestilling har IKEA støttet og bidratt til utviklingen av FNs etiske standarder for håndtering av diskriminering av LHBT+-personer i arbeidslivet, som ble lansert verden over i september 2017.

– Vi er et verdibasert konsern, og derfor vil vi skape et inkluderende arbeidsmiljø og bidra til positive endringer både for virksomheten og samfunnet. Støtten til disse etiske standardene er et viktig skritt i riktig retning. Vi er veldig stolte av dette, og samtidig setter det et press på oss om å være gode rollemodeller og skape en virkelig inkluderende arbeidsplass, sier Pia Walle, som jobber med Mangfold og Inkludering I IKEA Norge.

Les mer om: