Gå til hovedinnholdet

Likeverd, mangfold og inkludering

Vi tar et klart standpunkt for inkludering av LHBT+

På IKEA mener vi at alle skal behandles likt og få de samme mulighetene, uavhengig av seksuell legning og kjønnsidentitet.

Målet vårt er å skape et inkluderende arbeidsmiljø der alle LHBT+ -medarbeiderne våre (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og alle andre seksuelle legninger og kjønnsidentiteter) føler seg velkommen, respektert og verdsatt for den de er. Vi mener at alle har rett til å være seg selv på jobb, og vi mener at inkludering av LHBT+ er alles ansvar.

I forbindelse med Pride lanserer vi STORSTOMMA regnbue bag for å dele med alle at likeverd står sentralt i måten vi jobber på i IKEA. Vi ønsker å være forkjempere for endringer og inspirere og gjøre det mulig for medarbeidere, kunder og lokalsamfunn å bli endringsskapere som jobber for likeverd og like muligheter. STORSTOMMA bag kommer i to størrelser og selges kun på varehus.

I IKEA Norge har vi har inngått et samarbeid med FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og alt overskuddet på STORSTOMMA går til FRI.

Finn Pride arrangementer på FRI sin hjemmeside:

Visste du også at..
Vi er med i Workplace Pride Foundation og Stonewall, som er to globale organisasjoner som jobber med inkludering av LHBT+-personer på arbeidsplassen. Vi har også vært med på å utvikle og støtter FNs etiske standarder for håndtering av diskriminering mot LHBT+-personer i arbeidslivet og samfunnet.

To kunder snakker med en IKEA-ansatt.

Vi bygger opp en likestilt virksomhet

I IKEA mener at alle har rett til å bli behandlet på en ordentlig måte og få de samme mulighetene, uavhengig av kjønn.

Vi har forpliktet oss til å oppnå reell likestilling. Det betyr at vi skal sørge for at kvinner og menn har de samme mulighetene, og at vi skal ha lik fordeling mellom menn og kvinner i alle land, på alle nivåer og i alle stillinger, også i styrer og utvalg. Vi mener at en bedre balanse mellom kjønnene kommer alle til gode. Dette innebærer også å få flere kvinner inn i mannsdominerte roller, og flere menn inn i kvinnedominerte roller.

Alle i IKEA skal kunne forvente lik lønn for likt arbeid, uansett hvilken rolle eller stilling de har. Vi er medlemmer av FNs likelønnskoalisjon EPIC (Equal Pay International Coalition) og har lovet å sørge for likelønn i hele konsernet.

Å bygge opp en likestilt virksomhet betyr å skape en inkluderende kultur der kvinner og menn blir verdsatt for sine unike bidrag og har mulighet til å påvirke kulturen i virksomheten. For når mennesker har de samme mulighetene til å vokse, er det positivt for alle.

Mer likeverd i verden

Vi mener at alle har rett til å bli behandlet rettferdig og få de samme mulighetene, uansett kjønn. Innen 2022 har vi forpliktet oss til å nå ordentlig likestilling i hele IKEA – verden over. Det betyr at vi sikrer like muligheter for både kvinner og menn, og når 50/50 kjønnsbalanse i alle land, nivåer og stillinger, inkludert styrer og komiteer.

Vi mener at bedre kjønnsbalanse er bra for alle. Med forpliktelse til 50/50, fokuserer vi på å få flere kvinner i roller som menn dominere, samt flere menn i roller som kvinner dominere.

Uansett rolle eller stilling, skal alle i IKEA kunne forvente å få lik lønn for likt arbeid. Vi er medlemmer av «Equal Pay International Coalition» (EPIC) og har lovt å sikre lik lønn for likt arbeid i hele organisasjonen vår.

Å oppnå mer likeverd i verden vil føre til en mer inkluderende kultur, der både kvinner og menn verdsettes for sine unike bidrag og kan påvirke organisasjonens kultur. For når alle mennesker har de samme mulighetene til å vokse, er det positivt for alle.

Mangfold

På IKEA ser vi mangfold og inkludering som det eneste rette. Dette ligger dypt rotfestet i verdiene våre og måten vi jobber på. De som handler på IKEA har ulik kultur, hudfarge, språk og nasjonalitet. Ved å ha like variert bakgrunn som kundene våre klarer vi å fange opp hva de har behov for og hva som rører seg i samfunnet. På denne måten tror vi at vårt mangfold og våre ulikheter er med på å gjøre IKEA til bedre sted for de som handler hos oss.

Vi opplever at hver eneste medarbeider har unike egenskaper de tar med seg til IKEA. Det er når team av mennesker som kan forskjellige ting, og tenker ulikt, jobber sammen at vi får til nye og spennende ting. Mangfold fører IKEA framover. Derfor jobber vi bevisst for at arbeidsmiljøet vårt skal være mangfoldig og inkluderende. Hos oss skal alle få være seg selv.

Vi mener at alle mennesker har noe verdifullt å tilføre.

Collage av portrettbilder av ulike medarbeider i IKEA.

Inkludering

For mange er IKEA synonymt med hjem. Et kjent og trygt sted man gleder seg til å komme til, enten det er som arbeidsplass eller for å handle. Vi vil at alle skal føle seg hjemme hos IKEA. Våre medarbeidere skal føle seg velkomne, respektert, støttet og verdsatt. På IKEA skal alle få de samme mulighetene. For å unngå at bevisste eller ubevisste fordommer påvirker hvordan vi oppfører oss eller farger beslutninger vi tar, jobber vi aktivt med å fremme mangfold og inkludering i alt vi gjør.

Inkludering er alles ansvar.


Mangfold kommer i alle former og størrelser

På IKEA ønsker vi alle former for mangfold velkommen. Et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø er bra for medarbeiderne, kundene og virksomheten. Ved å jobbe sammen med mennesker som er ulike oss selv, vokser vi både som personer og som konsern.

Som en del av arbeidet for menneskerettigheter og likestilling har IKEA støttet og bidratt til utviklingen av FNs etiske standarder for håndtering av diskriminering av LHBT+-personer i arbeidslivet, som ble lansert verden over i september 2017.

– Vi er et verdibasert konsern, og derfor vil vi skape et inkluderende arbeidsmiljø og bidra til positive endringer både for virksomheten og samfunnet. Støtten til disse etiske standardene er et viktig skritt i riktig retning. Vi er veldig stolte av dette, og samtidig setter det et press på oss om å være gode rollemodeller og skape en virkelig inkluderende arbeidsplass, sier Pia Walle, som jobber med Mangfold og Inkludering I IKEA Norge.

Irina Sukhareva Distribution Centre Manager og ambassadør for mangfold og inkludering i IKEA Russland.

Møt Irina Sukhareva

Distribution Centre Manager og ambassadør for mangfold og inkludering i IKEA Russland.
Hei, Irina! Fortell oss om jobben din i IKEA.
Jeg begynte i IKEA i 2004 og har hatt ulike stillinger innenfor Human Resources. Siden januar 2016 har jeg vært Distribution Centre Manager.
Det jeg liker aller best med jobben min, er å se alt vi kan få til og hvor mye vi kan utrette når vi jobber sammen. Jeg blir veldig inspirert av hvordan vi som mennesker kan endre oss, lære og utvikle oss hvis vi bare lytter til hverandre.
I 2015 ble jeg ambassadør for mangfold og inkludering. Min egen bakgrunn gjør at jeg alltid har vært opptatt av mangfold og likestilling. Familien min flyttet ofte da jeg var barn, så jeg vet godt hvordan det er å være ny på et sted.
I tillegg kommer jeg fra en flerkulturell familie, og føler med folk som opplever å være annerledes. Jeg ble ambassadør etter et mangfold og inkludering-seminar for ledere fra forskjellige organisasjoner i Russland, og gleder meg til å jobbe mer med temaet.
Mangfold og inkludering er en av kjerneverdiene på IKEA. Hva betyr det for deg?
Jeg er veldig glad for at omtanke, mangfold og inkludering er dypt rotfestet i verdiene våre og måten vi jobber på. Som et humanistisk selskap mener vi at alle har krav på rettferdig behandling og like muligheter – uansett bakgrunn.
Jeg blir stolt når jeg ser hvordan folk forandrer seg og blomstrer når de finner en bedrift der de kan være seg selv og føler seg akseptert – der de plutselig ser nye muligheter, vokser som mennesker og utvikler kompetansen sin.
For ti år siden var det mest menn som jobbet med distribusjon. Jeg husker da vi bare hadde én kvinne i driftsavdelingen. Det var ikke enkelt å overbevise kvinner her om at de også kan være flinke stuere og truckførere, og gjøre samme jobb som mannfolkene gjør.
Nå har det blitt bedre, og vi blir ikke lenger overrasket over å få kvinnelige kolleger. Det er flott! Som team blir vi bare enda bedre og mer effektive av å være ulike.

Les mer om: