Gå til hovedinnholdet

  Vevingen gir dem en bedre fremtid

  Håndlagede tepper er svært populære på grunn av det unike håndverket og den rike tradisjonen. Samtidig har håndveving ofte vært knyttet til dårlige arbeidsforhold og utnyttelse fra mellommenn.

  På IKEA mener vi at det bør være mulig å samarbeide med produsentene om å lage håndlagede tepper av god kvalitet, og samtidig forbedre arbeidsforholdene. Og det har vist seg at vi har rett.

  Bedre arbeidsforhold, bedre produkter

  Vi har forbedret måten de håndlagede teppene våre blir produsert på, med blant annet bedre arbeidsforhold og en anstendig lønn, og det tjener alle på. Teppeveverne har fått regelmessige oppdrag og en forutsigbar inntekt. Vi på vår side har kuttet ut fordyrende mellomledd og heller etablert vevesentre som oppfyller både de etiske retningslinjene våre og kravene til sikkerhet.

  Teppeveving – slik det var før

  I India og Bangladesh har inntekt fra teppeveving tradisjonelt vært sett som en biinntekt. Vevingen har foregått hjemme eller i uregulerte fabrikker, og veverne har ofte måttet leve med uregelmessige bestillinger og dermed uforutsigbar arbeidsmengde og inntekt. I tillegg var det agentene som kontrollerte bransjen og tjente mesteparten av pengene.

  En ny måte å jobbe på

  I 2010 begynte IKEA å jobbe med å endre teppeveveindustrien. I samarbeid med leverandører i India og Bangladesh ble det etablert regulerte vevesentre for å bedre forholdene for arbeiderne.

  "
  – For det første tilbød vi veverne regelmessig arbeid i et trygt miljø, med lovlige, regulerte lønninger samt fordeler som ferie og transport. Vi har også satt i gang to veveskoler, der lærlingene får betalt mens de lærer.
  "

  Kushal Chakravorty, IKEA Business Development Manager

  Målet vårt er å etablere vevesentre i nærheten av der arbeiderne bor, slik at de ikke trenger å flytte vekk fra familien for å finne arbeid. Vi har også gjort endringer i selve veveprosessen, blant annet med en ny vevstol som er mindre fysisk anstrengende å bruke. Den nye vevstolen kan derfor brukes av kvinner, slik at også de kan skaffe seg en stabil inntekt. Vi bestemte oss for ikke å ta patent på den nye vevstolen, slik at den kan tas i bruk av alle som vil.

  "
  – Jeg har jobbet på den nye vevstolen i et halvt år, og den er så mye bedre. Jeg trenger ikke hjelp av partneren min, og jeg slipper å overanstrenge ryggen.
  "

  Tabassum, vever

  Holder håndverket i hevd

  Bedre arbeidsforhold for veverne har en positiv innvirkning på lokalsamfunnet, gir bedre tilgang på tepper og er bra for miljøet. I tillegg bidrar det til å holde den unike vevetradisjonen i hevd og gjøre håndlagede tepper tilgjengelig for flere. For selv om de fleste av oss bruker tepper til å gå på, fortjener et håndlaget teppe å bli beundret som det kunstverket det faktisk er.

  Håndlagde tepper