Přejít na hlavní obsah

Společně pro všechny uprchlíky

  Více než 100 milionů lidí po celém světě bylo nuceno opustit své domovy a toto číslo každým rokem roste. V IKEA věříme, že všichni máme právo cítit se jako doma — bez ohledu na to, kdo jsme nebo odkud pocházíme. Proto jsme se pro tento Světový den uprchlíků spojili s našimi partnery UNHCR a Agenturou OSN pro uprchlíky.

  Na podporu všech uprchlíků se letos snažíme řešit dva problémy: nedostatek empatie a nedostatek finančních prostředků. Rozdíl v empatii spočívá v tom, že naše osobní předsudky a vnímání ovlivňují způsob, jakým na uprchlíky reagujeme. Nedostatek finančních prostředků představují peníze, které potřebují nevládní a další humanitární organizace k uspokojení rostoucích potřeb lidí nucených k útěku.

  Obraz muže a ženy, jak se společně smějí v neformálním oblečení před stromy uprostřed pole.

  IKEA pomáhá uprchlíkům s uplatněním na trhu práce

  IKEA ve spolupráci s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty realizuje tříletý projekt na podporu držitelů mezinárodní ochrany v České republice. Cílem této iniciativy je pomáhat uprchlíkům získat nové dovednosti a pracovní zkušenosti, a s nimi i lepší šanci najít si práci, ať už v obchodních domech IKEA nebo v jiných společnostech v České republice. Účastníci zároveň získají lepší příležitost začlenit se do své nové hostitelské komunity.

  Poslechněte si podcast a příběhu účastníků programu

    V IKEA jsme zcela přesvědčeni, že si všichni lidé zaslouží respekt, důstojnost a příležitosti. Jsme odhodláni žít v souladu s tímto přesvědčením: léta pracujeme s uprchlíky v mnoha aspektech našeho podnikání — jako jsou dovednosti pro zaměstnanost a sociální podnikání IKEA. Nyní vám chceme co nejvíce usnadnit, abyste se k nám mohli přidat a podpořili jsme uprchlíky po celém světě.

    Společně se postavíme za všechny uprchlíky. Přidáte se k nám?

    Pojďme společně podniknout potřebné kroky!

    Pokud si přečteme nové perspektivy, můžeme začít zaplňovat mezeru v empatii. Pokud přispějeme, můžeme pomoci zacelit mezeru ve financování. A pokud se zapojíme do našich komunit, můžeme přispět k tomu, aby se více lidí cítilo být vítanými. Níže najdete tři jednoduché způsoby, jak něco změnit již dnes.

    1. Zůstaňte v obraze.

    Získávejte informace z různých zdrojů a rozšiřte svou perspektivu. Používejte spolehlivé zdroje, jako je UNHCR, a před sdílením informací se nadechněte: ujistěte se, že jsou založené na faktech a platné.

    2. Podporujte iniciativy ve své komunitě.

    Můžete podniknout smysluplné kroky v místním měřítku tím, že budete spolupracovat s vládními i nevládními organizacemi ve svém okolí, které se zaměřují na pomoc uprchlíkům.

    3. Darujte.

    Humanitární krize jsou po celém světě silně podfinancované. Darování financí spolehlivým organizacím, které pracují v terénu, jako je UNHCR, je jedním z nejjasnějších způsobů, jak dosáhnout sociálního dopadu.

    Přispějte Agentuře OSN pro uprchlíky

    Chcete vědět více?

    Poslechněte si náš podcast o programu pro rozvoj kompetencí uprchlíků s Andreou Krchovou, ředitelkou Migračního konsorcia, a Ladislavem Onderkou z IKEA nebo si pusťte příběh Abdula ze Sýrie, jednoho z účastníků tohoto programu.

      Změna způsobu vyprávění

      Jste připraveni zpochybnit svůj pohled na věc? Přečtěte si příběhy uprchlíků níže, které vznikly ve spolupráci s UNHCR.

      Sociální iniciativy v IKEA

      V IKEA jsme odhodláni postavit se za všechny uprchlíky. Podívejte se, jak pracujeme s uprchlíky napříč naším podnikáním: