Přejít na hlavní obsah

Podmínky členství věrnostního klubu IKEA Family

IKEA Family je věrnostní klub, jehož provozovatelem je společnost IKEA Česká republika s.r.o., Skandinávská 131/1, Třebonice, 155 00 Praha 5-Zličín, Česká republika, IČO: 27081052, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94828 (dále jen „IKEA“), který je určený zákazníkům společnosti IKEA.

Tyto podmínky se vztahují na členství ve věrnostním klubu IKEA Family, stejně tak jako na veškeré užívání karty IKEA Family, návštěvy obchodních domů IKEA nebo webových stránek a jakékoli odměny či výhody v rámci klubu.

Výrazy „vy/vás“ a „váš/vaše“ se zde rozumí člen IKEA Family.

Klub IKEA Family je určený pouze pro osobní a zákaznické využití. IKEA si vyhrazuje právo měnit či upravovat jakoukoli součást programu IKEA Family. 

Tyto podmínky vstupují v platnost 12. 09. 2023.

Členem klubu IKEA Family se může stát osoba:

 • která při registraci řádně a pravdivě vyplní povinné údaje a potvrdí souhlas s podmínkami členství a se zásadami ochrany osobních údajů. Registrovat se je možné na webových stránkách IKEA Family nebo u kiosků v obchodním domě IKEA. Při registraci může IKEA vyžadovat ověření vašich osobních údajů, a to e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.
 • která bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Když se ale rozhodne je neposkytnout, není možné stát se členem IKEA Family.

Karta klubu IKEA Family:

 • je majetkem společnosti IKEA
 • je nepřenosná a smí ji používat pouze osoba, jejíž jméno je vytištěné na kartě.
 • není debetní, kreditní ani záruční kartou.

Člen klubu IKEA Family:

 • má právo na aktuální výhody (např. slevy na vybrané výrobky, služby a semináře ve všech obchodních domech IKEA a u vybraných externích partnerů), pokud se u pokladny prokáže platnou členskou kartou. Karta nesmí být poškozená a údaje musejí být čitelné, jinak nemá její držitel na získání výhod nárok. Kartu je možné si uložit v elektronické podobě v mobilním zařízení nebo ji ve formě QR kódu dohledat v zápatí emailové komunikace.
 • má právo využívat službu elektronické účtenky, když při nákupu v České republice, na Slovensku nebo v Maďarsku použil svou kartu IKEA Family a zboží vrací v zemi, ve které zboží zakoupil.
 • má právo upravit si způsob komunikace s IKEA (e-mailem, SMS, poštou nebo přes Facebook) ve svém členském profilu na webových stránkách IKEA Family nebo u kiosků IKEA Family v obchodním domě IKEA v zemi, kde se registroval. V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení si IKEA vyhrazuje právo nastavit způsob standardní komunikace, který si člen po registraci sám zvolí (e-mailem, SMS, poštou nebo přes Facebook).
 • je povinný co nejdříve informovat IKEA o změně svých osobních údajů uvedených při/po registraci. V případě nesplnění této povinnosti nenese IKEA odpovědnost za žádná zpoždění nebo pochybení způsobená pozdním oznámením změn osobních údajů člena klubu IKEA Family.
 • má právo kdykoli své členství v klubu IKEA Family zrušit, a to na základě písemné žádosti o ukončení členství, které je nutné zaslat spolu s kartou IKEA Family na adresu Oddělení IKEA Family, IKEA Česká republika s.r.o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5-Zličín, Česká republika, nebo e-mailem na ikea.info@ikea.com. Žádost musí obsahovat číslo karty IKEA Family, e-mailovou adresu, křestní jméno, příjmení, datum narození a adresu, aby bylo možné člena IKEA Family identifikovat.

IKEA:

 • si vyhrazuje právo určovat výrobky a služby, jejichž prodej a poskytování spadá do programu klubu IKEA Family, a také vybírat workshopy, spolupracující externí partnery a další výhody pro členy klubu.
 • je oprávněna ukončit vaše členství za následujících podmínek:
  - pokud jste nepoužili klubovou kartu IKEA Family v žádném z obchodních domů IKEA v České republice, na Slovensku nebo v Maďarsku po dobu 5 let,
  nebo
  - pokud jste s IKEA nenavázali žádný jiný kontakt (přečtení newsletteru, přihlášení do profilu, účast na workshopu) po dobu delší než 5 let,
  nebo
  - pokud IKEA zjistí, že váš profil obsahuje nesprávné či nepravdivé informace.
 • je povinna zrušit vaše členství do 1 měsíce od obdržení vaší výše uvedené písemné žádosti.
 • je povinna zaslat vám kopii informací, které o vás uchovává, do 1 měsíce od obdržení vaší písemné žádosti.

Zasílání marketingových sdělení:

 • Pokud souhlasíte se zasíláním marketingových sdělení prostřednictvím e-mailu, IKEA vám může zasílat newslettery s informacemi o novinkách v IKEA a komunikaci vztahující se k vašemu členství v IKEA Family a k výhodám věrnostního klubu IKEA Family.
 • Pokud souhlasíte se zasíláním SMS, IKEA bude moci využívat vaše telefonní číslo k zasílání informací o blížících se novinkách a akcích.
 • Pokud souhlasíte se zasíláním materiálů poštou, IKEA vám bude moci zasílat obchodní zásilky na adresu, kterou jste sdělili.
 • Pokud souhlasíte s komunikací přes Facebook, IKEA vás může oslovovat prostřednictvím všech platforem vlastněných společností Facebook.

Údaje, které IKEA o členech uchovává:

 • osobní údaje poskytnuté při nebo po registraci a jejich změny, případně osobní údaje dětí,
 • při aktivním používání karty IKEA Family, informace o nákupech a vracení zboží pro účely elektronické účtenky, abychom členy IKEA Family informovali jak pečovat o naše výrobky nebo jak prodloužit jejich životnost, případně nabídli doplňkové výrobky, které by mohli potřebovat,
 • informace o přečtení newsletterů nebo jiných e-mailů, abychom byli schopni zjistit, zda mají o IKEA stále zájem a jejich členství má být zachováno,
 • informace o členech jako jsou přihlašovací informace, cookies a registraci na workshopy sbíráme z našich webových stránek (www.IKEA-Family.cz a www.IKEA.cz), abychom byli schopni zjistit, zda mají o IKEA stále zájem a jejich členství má být zachováno. Informace o výrobcích, které je zaujaly na naší webové stránce budou použité pro přizpůsobenou nabídku výrobků.

Práva k osobním údajům

 • Člen IKEA Family má právo:
  - kdykoliv odvolat jednotlivý souhlas se  zpracováním osobních údajů, ale nebude tím ovlivněna zákonnost takového zpracování před odvoláním souhlasu, v případě odvolání souhlasu pro účely členství v IKEA Family bude vaše členství zrušeno,
  - na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu či výmaz,
  - na omezení zpracování osobních údajů,
  - na jejich přenositelnost,
  -vznést námitku proti zpracování osobních údajů, např. proti profilování, v takovém případě IKEA nebude provádět žádné marketingové profilování a tudíž nebude moci členovi zasílat žádná obchodní sdělení zacílená na základě jeho zákaznického chování a prohlížení webových stránek.
  - podat stížnost u dozorového orgánu nad ochranou osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty jsou dostupné na webu www.uoou.cz

Výše uvedená práva může uplatnit písemně e-mailem na adrese data.privacy.cz@ikea.com nebo poštou na adrese Ochrana osobních údajů, IKEA Česká republika, s.r.o., Skandinávská 15a, 155 00 Praha 5.

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky členství kdykoli změnit. Změněné podmínky vstupují v platnost datem jejich zveřejnění na webových stránkách IKEA Family.