ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เมนู

ซัพพลายเออร์ของเรา – กุญแจสู่การสร้างธุรกิจที่ดีกว่า

เรารู้ว่าธุรกิจของเรามีอิทธิพลต่อผู้คนและโลก แล้วเราจะทำธุรกิจให้ดี ในขณะที่เราเองก็เป็นธุรกิจที่ดีได้อย่างไร

เราอยากให้ทุกคนรู้สึกดีกับสินค้าที่เราจัดจำหน่าย นั่นคือเหตุผลที่การเลือกซัพพลายเออร์ไม่ใช่แค่การตั้งคำถามเรื่องการจัดหาคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาเท่านั้น นอกจากนี้ เราต้องการดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของเรา และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

การพัฒนาชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นคือส่วนหนึ่งของเรา นั่นรวมถึงซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการจากส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของเราทุกขั้นตอน ไปจนถึงผู้ให้บริการสโตร์ ศูนย์กระจายสินค้า ส่วนบริหารทรัพยากรอาคาร เช่นเดียวกับซัพพลายเออร์ด้านอาหาร การขนส่ง สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านด้วย

ผู้หญิงที่ทำงานให้ซัพพลายเออร์ของอิเกีย
ผู้หญิงที่ทำงานให้ซัพพลายเออร์ของอิเกีย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราได้พัฒนาระเบียบปฏิบัติด้านจริยธรรมสำหรับซัพพลายเออร์ที่เรียกว่า  IWAY (หมายถึงแนวทางที่ IKEA ใช้ในการจัดหาสินค้า วัสดุ และบริการต่างๆ ) IWAY ยึดหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของพนักงาน เช่นเดียวกับเรื่องผลประโยชน์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของอิเกียอย่างเคร่งครัด

IWAY ใส่ใจในทุกสิ่งที่เราทำตลอดมา นับตั้งแต่การเปิดตัวในปี 2543 ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน การขนส่งสินค้า และอาหารจากทั่วโลก ล้วนได้รับการรับรองจากอิเกีย คนจำนวนหลายแสนคนทำงานให้กับซัพพลายเออร์เฟอร์นิเจอร์และผู้ให้บริการในห่วงโซ่มูลค่าของเราโดยตรง ซัพพลายเออร์ของเราเป็นเจ้าของซัพพลายเออร์อื่นๆ อีกมากมาย และซัพพลายเออร์รายย่อยของเราก็ว่าจ้างพนักงานหลายล้านคนเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IWAY ได้ในเว็บไซต์อิเกียโกลบอล about.ikea.com

การคุ้มครองพนักงาน

วิสัยทัศน์ของเรา “คือการสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้คนทั่วไปในทุกๆ วัน” ไม่ใช่แค่กับพนักงานที่ทำงานให้ซัพพลายเออร์ของอิเกียโดยตรงเท่านั้น เรายังตระหนักถึงเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และชุมชนท้องถิ่นของพวกเขาด้วย

เช่นเดียวกับแรงงานต่างถิ่นที่จากบ้านมาด้วยความหวังว่าจะมีงานทำและได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา สำหรับแรงงานต่างถิ่นแล้ว คำสัญญาถึงอนาคตที่สดใสอาจหมายถึงหนี้และค่าธรรมเนียมการจัดหางานจำนวนมหาศาล หรือถึงขั้นตกเป็นแรงงานที่ถูกบังคับ

ที่อิเกีย เรากำหนดมาตรฐานด้านการจัดหาและจ้างงานไว้อย่างชัดเจน เราให้ซัพพลายเออร์ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดหางานและรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อแรงงานต่างถิ่นอย่างเท่าเทียม และให้ข้อตกลงการจ้างงานที่โปร่งใส รวมถึงการทำงานและเงื่อนไขความเป็นอยู่ที่ดี เราต่อต้านการใช้แรงงานที่ถูกบังคับและการค้ามนุษย์ทุกกรณี

มุมมองเชิงบวก

การทำงานกับซัพพลายเออร์ไม่ใช่แค่การทำให้แน่ใจว่าการผลิตและการดำเนินการเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์สืบต่อทัศนวิสัยของเรา เราได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีในระยะยาวกับซัพพลายเออร์ เมื่อเราทำงานร่วมกันและมีเป้าหมายเดียวกัน เราก็ไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ แต่ยังเป็นพันธมิตรที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน

เรายึดหลัก IWAY อย่างเคร่งครัด เราจัดให้มีการอบรม พร้อมทั้งสนับสนุนให้ซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการของเราปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ๆ และให้ความร่วมมือกับเรา และปลูกฝัง IWAY ในการดำเนินธุรกิจทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และดูเหมือนว่าจะได้ผล ตัวอย่างเช่น ความร่วมมือระหว่างอิเกียและซัพพลายเออร์เฟอร์นิเจอร์มีระยะเวลาเฉลี่ยในปัจจุบันเท่ากับ 11 ปี

เรื่องราวอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ