YPPERLIG อิปเปอร์ลิก โคมไฟตั้งโต๊ะ LED, เทาอ่อน

1,590 บาท

ควบคุมโคมไฟตั้งโต๊ะได้จากอาร์มแชร์ตัวโปรด ไม่ว่าจะเปิด ปิด หรือหรี่แสง โดยใช้ปุ่มที่อยู่ใต้หัวโคมไฟ และหมุนแขนโคมเพื่อปรับทิศทางแสง อ่านเพิ่มเติม

YPPERLIG อิปเปอร์ลิก โคมไฟตั้งโต๊ะ LED, เทาอ่อน

1,590 บาท