VIMLE วิมเล โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่ง, ฮัลลาร์ป เบจ
VIMLE วิมเล โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่ง, ฮัลลาร์ป เบจ
VIMLE วิมเล โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่ง, ฮัลลาร์ป เบจ
VIMLE วิมเล โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่ง, ฮัลลาร์ป เบจ
VIMLE วิมเล โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่ง, ฮัลลาร์ป เบจ
VIMLE วิมเล โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่ง, ฮัลลาร์ป เบจ
VIMLE วิมเล โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่ง, ฮัลลาร์ป เบจ

ผ้าหุ้มถอดซักในเครื่องซักผ้าได้ จึงรักษาความสะอาดได้ง่าย

Article number593.995.02

รายละเอียดสินค้า

ผ้าหุ้มถอดซักในเครื่องซักผ้าได้ จึงรักษาความสะอาดได้ง่ายรับประกันนาน 10 ปี อ่านเงื่อนไขการรับประกันได้ ในโบรชัวร์รับประกันสินค้าผ้าหุ้มผ่านการทดสอบคุณภาพและความคงทนต่อการขัดถูกว่า 15,000 ครั้ง สามารถทนทานการใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง
Article number593.995.02

ขนาดสินค้า

ความสูงรวมเบาะพิงหลัง: 
83 ซม.
พนักพิงสูง: 
68 ซม.
ความลึก: 
98 ซม.
ความกว้างด้านขวา: 
249 ซม.
เบาะฝั่งขวากว้าง: 
192 ซม.
เบาะฝั่งซ้ายกว้าง: 
192 ซม.
ความกว้าง: 
249 ซม.
ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 
6 ซม.
ที่วางแขนกว้าง: 
15 ซม.
ความสูงที่วางแขน: 
68 ซม.
ความลึกที่นั่ง: 
55 ซม.
ความสูงที่นั่ง: 
48 ซม.

VIMLE วิมเล
โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่ง, ฮัลลาร์ป เบจ

38,960 บาท
VIMLE วิมเล โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่ง, ฮัลลาร์ป เบจVIMLE วิมเล โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่ง, ฮัลลาร์ป เทาVIMLE วิมเล โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่งVIMLE วิมเล โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่งVIMLE วิมเล โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่ง, กุนนาเรียด เบจVIMLE วิมเล โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่ง, กุนนาเรียด มีเดียมเกรย์
พร้อมสำหรับการจัดส่ง
ตรวจสอบสต็อก
VIMLE วิมเล โซฟาเข้ามุม 4 ที่นั่ง, ฮัลลาร์ป เบจ

VIMLE วิมเล

38,960 บาท