STÖTTA สเติทต้า แถบไฟ LED ส่องตู้ มีเซนเซอร์, ใช้แบตเตอรี ขาว, 32 ซม.

299 บาท

  • ใช้กับแบตเตอรี AA 2 ก้อน (แยกจำหน่าย)
ตู้เสื้อผ้าจะสว่างได้ง่ายๆ โดยไม่รบกวนคนอื่นในตอนเช้าด้วยแถบไฟ LED แสงอ่อนๆ จะสว่างขึ้น เมื่อเปิดบานตู้ ทำงานด้วยแบตเตอรี ไม่ต้องใช้สายไฟให้ยุ่งยาก อ่านเพิ่มเติม

ราคาสินค้าที่ปรากฏขึ้นอยู่กับขนาด สี และวัสดุที่คุณเลือก


STÖTTA สเติทต้า แถบไฟ LED ส่องตู้ มีเซนเซอร์, ใช้แบตเตอรี ขาว, 32 ซม.

299 บาท