SOLVINDEN ซูลวินเดน โคมไฟตั้งโต๊ะ LED พลังแสงอาทิตย์
SOLVINDEN ซูลวินเดน โคมไฟตั้งโต๊ะ LED พลังแสงอาทิตย์
SOLVINDEN ซูลวินเดน โคมไฟตั้งโต๊ะ LED พลังแสงอาทิตย์
Article number404.869.57

รายละเอียดสินค้า

ใช้งานง่ายและสะดวก ไม่ต้องติดตั้งปลั๊กไฟและสายไฟ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จึงช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผู้ออกแบบ

Iina Vuorivirta

SOLVINDEN ซูลวินเดน
โคมไฟตั้งโต๊ะ LED พลังแสงอาทิตย์

399 บาท/ 15 ซม.
พร้อมสำหรับการจัดส่ง
ตรวจสอบสต็อก
SOLVINDEN ซูลวินเดน โคมไฟตั้งโต๊ะ LED พลังแสงอาทิตย์

SOLVINDEN ซูลวินเดน

399 บาท/ 15 ซม.