SILVERÅN ซีลเวรน ขาตู้, เทา
SILVERÅN ซีลเวรน ขาตู้, เทา
SILVERÅN ซีลเวรน ขาตู้, เทา
SILVERÅN ซีลเวรน ขาตู้, เทา
Article number202.680.07

รายละเอียดสินค้า

ขาปรับระดับได้เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และยังช่วยกันความชื้นผู้ออกแบบ

T Christensen/K Legaard

  • เหล็ก, พ่นสีฝุ่นอิพ็อกซี/สีฝุ่นโพลีเอสเตอร์
    ใช้น้ำสบู่อ่อนๆ เช็ดให้สะอาดใช้ผ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง
  • วัสดุที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นี้อาจนำไปรีไซเคิลได้ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดการรีไซเคิลวัสดุในเขตที่อยู่ของคุณ และตรวจสอบว่ามีโรงงานแปรรูปวัสดุรีไซเคิลหรือไม่
  • SILVERÅN ซีลเวรนขาตู้รหัสสินค้า:202.680.07
    กว้าง: 11 ซม.สูง: 10 ซม.ยาว: 12 ซม.น้ำหนัก: 0.64 กก.กล่อง: 1
  • คู่มือประกอบสินค้าSILVERÅN ซีลเวรน ขาตู้202.680.07

ขนาดสินค้า

สูงอย่างน้อย: 
11.5 ซม.
ปรับได้สูงสุด: 
17 ซม.
ปริมาณบรรจุ: 
2 ชิ้น

SILVERÅN ซีลเวรน
ขาตู้, เทา

ราคา/ชิ้น 200 บาท
400 บาท/ 2 ชิ้น
พร้อมสำหรับการจัดส่ง
ตรวจสอบสต็อก
SILVERÅN ซีลเวรน ขาตู้, เทา

SILVERÅN ซีลเวรน

400 บาท/ 2 ชิ้น