NYHAMN นือฮัมน์ โซฟาเบด 3 ที่นั่ง, +ที่นอนโฟม, ฮึลเลีย เบจ

12,490 บาท

ใช้ฟังก์ชั่นคลิกล็อกในการปรับจากโซฟาเป็นเตียงนอนหลังกว้าง แถมระหว่างปรับเปลี่ยน ยังไม่ต้องถอดผ้าหุ้มโซฟาออก จึงสะดวกยิ่งขึ้นอีก ยังไม่นับที่เก็บของที่อยู่ใต้ที่นั่ง และข้อดีอีกอย่างที่ว่า คุณสามารถเลือกที่นอนที่ถูกใจมาใช้กับโซฟาตัวนี้ได้เอง อ่านเพิ่มเติม

ราคาสินค้าที่ปรากฏขึ้นอยู่กับขนาด สี และวัสดุที่คุณเลือก


NYHAMN นือฮัมน์ โซฟาเบด 3 ที่นั่ง, +ที่นอนโฟม, ฮึลเลีย เบจ

12,490 บาท