เมท็อด / มักซีเมอร่า ตู้พื้น 3 ลิ้นชัก
192.834.43

รายละเอียดสินค้า

หมายเลขตู้ ME/MA 479ลิ้นชักดึงได้สุดและเปิดปิดได้เรียบลื่นและนุ่มนวลด้วยตัวชะลอการกระแทกโครงสร้างแข็งแรงด้วยความหนา 18 มม.ผู้ออกแบบ

IKEA of Sweden/J Löfgren/J Pettersson

เมท็อด / มักซีเมอร่า
ตู้พื้น 3 ลิ้นชัก

8,000 บาท
พร้อมสำหรับการจัดส่ง
ตรวจสอบสต็อก
เปลี่ยนใจได้ภายใน 365 วัน
เมท็อด / มักซีเมอร่า ตู้พื้น 3 ลิ้นชัก

เมท็อด / มักซีเมอร่า

8,000 บาท