เมท็อด / มักซีเมอร่า ตู้พื้น 3 ลิ้นชัก
993.342.26

รายละเอียดสินค้า

หมายเลขตู้ ME/MA 479ลิ้นชักดึงได้สุดและเปิดปิดได้เรียบลื่นและนุ่มนวลด้วยตัวชะลอการกระแทกโครงสร้างแข็งแรงด้วยความหนา 18 มม.ผู้ออกแบบ

IKEA of Sweden

ใหม่

เมท็อด / มักซีเมอร่า
ตู้พื้น 3 ลิ้นชัก

7,050 บาท
พร้อมสำหรับการจัดส่ง
ตรวจสอบสต็อก
เปลี่ยนใจได้ภายใน 365 วัน
เมท็อด / มักซีเมอร่า ตู้พื้น 3 ลิ้นชัก

เมท็อด / มักซีเมอร่า

7,050 บาท