METOD เมท็อด ตู้ตั้งพื้นมีชั้นวาง, ขาว, คุงส์บัคก้า ผิวด้าน สีขาว, 20x60x80 ซม.

2,200 บาท

  • ขาตู้และแผ่นปิดฐานตู้แยกจำหน่าย

ราคาสินค้าที่ปรากฏขึ้นอยู่กับขนาด สี และวัสดุที่คุณเลือก


METOD เมท็อด ตู้ตั้งพื้นมีชั้นวาง, ขาว, คุงส์บัคก้า ผิวด้าน สีขาว, 20x60x80 ซม.

2,200 บาท