METOD เมท็อด ตู้พื้น 3 ลิ้นชัก, ขาว มักซีเมอร่า, ทิงสรีด ดำ, 80x37x80 ซม.

7,775 บาท

(01/06/2563 - 26/08/2563 จนกว่าสินค้าจะหมด)

8,500 บาท

  • ขาตู้และแผ่นปิดฐานตู้แยกจำหน่าย

ราคาสินค้าที่ปรากฏขึ้นอยู่กับขนาด สี และวัสดุที่คุณเลือก