METOD เมท็อด ตู้พื้น/ตะแกรงลิ้นชัก
991.834.49

รายละเอียดสินค้า

หมายเลขตู้ ME 218ดึงออกได้สุดความยาวลิ้นชัก จึงหาของและหยิบของใช้ได้สะดวก โครงสร้างแข็งแรงด้วยความหนา 18 มม.ผู้ออกแบบ

IKEA of Sweden/Mikael Warnhammar

METOD เมท็อด ตู้พื้น/ตะแกรงลิ้นชัก

METOD เมท็อด

3,890 บาท