LIVSÅR ลิฟซัวร์ ไฟประดับ LED 24 ดวง
LIVSÅR ลิฟซัวร์ ไฟประดับ LED 24 ดวง
LIVSÅR ลิฟซัวร์ ไฟประดับ LED 24 ดวง
LIVSÅR ลิฟซัวร์ ไฟประดับ LED 24 ดวง
LIVSÅR ลิฟซัวร์ ไฟประดับ LED 24 ดวง
LIVSÅR ลิฟซัวร์ ไฟประดับ LED 24 ดวง
LIVSÅR ลิฟซัวร์ ไฟประดับ LED 24 ดวง
Article number304.015.10

รายละเอียดสินค้า

สร้างบรรยากาศสวยงามด้วยแสงไฟใช้หลอด LED กินไฟน้อยกว่าหลอดอินแคนเดสเซนต์ถึง 85% และอายุใช้งานยาวนานกว่า 20 เท่าผู้ออกแบบ

Johanna Jelinek

LIVSÅR ลิฟซัวร์
ไฟประดับ LED 24 ดวง

590 บาท
พร้อมสำหรับการจัดส่ง
ตรวจสอบสต็อก
LIVSÅR ลิฟซัวร์ ไฟประดับ LED 24 ดวง

LIVSÅR ลิฟซัวร์

590 บาท