FYRTUR ฟีร์ทูร์ ม่านม้วนทึบแสง, ไร้สาย/ใช้แบตเตอรี เทา, 140x195 ซม.
FYRTUR ฟีร์ทูร์ ม่านม้วนทึบแสง, ไร้สาย/ใช้แบตเตอรี เทา, 140x195 ซม.
FYRTUR ฟีร์ทูร์ ม่านม้วนทึบแสง, ไร้สาย/ใช้แบตเตอรี เทา, 140x195 ซม.
FYRTUR ฟีร์ทูร์ ม่านม้วนทึบแสง, ไร้สาย/ใช้แบตเตอรี เทา, 140x195 ซม.
FYRTUR ฟีร์ทูร์ ม่านม้วนทึบแสง, ไร้สาย/ใช้แบตเตอรี เทา, 140x195 ซม.
FYRTUR ฟีร์ทูร์ ม่านม้วนทึบแสง, ไร้สาย/ใช้แบตเตอรี เทา, 140x195 ซม.
FYRTUR ฟีร์ทูร์ ม่านม้วนทึบแสง, ไร้สาย/ใช้แบตเตอรี เทา, 140x195 ซม.
FYRTUR ฟีร์ทูร์ ม่านม้วนทึบแสง, ไร้สาย/ใช้แบตเตอรี เทา, 140x195 ซม.
FYRTUR ฟีร์ทูร์ ม่านม้วนทึบแสง, ไร้สาย/ใช้แบตเตอรี เทา, 140x195 ซม.
FYRTUR ฟีร์ทูร์ ม่านม้วนทึบแสง, ไร้สาย/ใช้แบตเตอรี เทา, 140x195 ซม.

ใช้รีโมทคอนโทรลที่ให้มาด้วยในการปรับม่านม้วนทึบแสง โดยไม่ต้องลุกจากเตียง ทำจากผ้าที่ช่วยกันแสงจากข้างนอกไม่ให้ส่องเข้ามาในห้อง จึงเหมาะสำหรับห้องนอน

รหัสสินค้า704.241.90

รายละเอียดสินค้า

ม่านม้วนทึบแสงช่วยกันไม่ให้แสงผ่านเข้ามาในห้องม่านม้วนจำหน่ายมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและเครื่องทวนสัญญาณเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นควบคุมม่านม้วนแบบไร้สาย ต้องเสียบเครื่องทวนสัญญาณ (จำหน่ายมาพร้อมม่านม้วน) เข้ากับเต้ารับที่อยู่ในระยะ 10 เมตร จากม่านม้วนควบคุมม่านม้วนทึบแสงได้แบบไร้สาย เพื่อปรับแสงหรือสร้างความเป็นส่วนตัว โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำในห้องไม่มีเชือกดึงม่าน เพื่อความปลอดภัยของเด็ก รับประกันนาน 5 ปี อ่านเงื่อนไขการรับประกันได้ ในโบรชัวร์รับประกันสินค้าพร้อมรีโมทคอนโทรลผู้ออกแบบ

David Wahl

รหัสสินค้า704.241.90

ขนาดสินค้า

ความกว้างของผ้า: 
140 ซม.
ความกว้างของม้วนผ้าม่าน: 
144.3 ซม.
ความยาว: 
195 ซม.
ขนาดพื้นที่: 
2.73 ตรม.

FYRTUR ฟีร์ทูร์
ม่านม้วนทึบแสง, ไร้สาย/ใช้แบตเตอรี เทา140x195 ซม.

7,490 บาท
ดูตัวเลือกการจัดส่งที่จุดชำระเงิน
เลือกตัวเลือกที่จุดชำระเงิน
ตรวจสอบสต็อก
FYRTUR ฟีร์ทูร์ ม่านม้วนทึบแสง, ไร้สาย/ใช้แบตเตอรี เทา, 140x195 ซม.

FYRTUR ฟีร์ทูร์

7,490 บาท