FORMIDABEL ฟอร์ไมเดเบล จานก้นลึก, ฟ้าอ่อน, 20 ซม.
FORMIDABEL ฟอร์ไมเดเบล จานก้นลึก, ฟ้าอ่อน, 20 ซม.
FORMIDABEL ฟอร์ไมเดเบล จานก้นลึก, ฟ้าอ่อน, 20 ซม.
FORMIDABEL ฟอร์ไมเดเบล จานก้นลึก, ฟ้าอ่อน, 20 ซม.
FORMIDABEL ฟอร์ไมเดเบล จานก้นลึก, ฟ้าอ่อน, 20 ซม.
FORMIDABEL ฟอร์ไมเดเบล จานก้นลึก, ฟ้าอ่อน, 20 ซม.
FORMIDABEL ฟอร์ไมเดเบล จานก้นลึก, ฟ้าอ่อน, 20 ซม.
FORMIDABEL ฟอร์ไมเดเบล จานก้นลึก, ฟ้าอ่อน, 20 ซม.
FORMIDABEL ฟอร์ไมเดเบล จานก้นลึก, ฟ้าอ่อน, 20 ซม.
803.924.19

รายละเอียดสินค้า

ปิดท้ายการแต่งโต๊ะอาหารด้วยชุดจานชามที่มีรูปทรงและสีสันต่างๆ กัน ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ร่วมกันได้ตามต้องการผู้ออกแบบ

Jon Eliason

  • พอร์ซเลน, สีเคลือบ
    เข้าเตาอบไมโครเวฟได้ ล้างในเครื่องล้างจานได้
  • FORMIDABEL ฟอร์ไมเดเบลจานก้นลึกรหัสสินค้า:803.924.19
    สูง: 4 ซม.น้ำหนัก: 0.46 กก.เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม.กล่อง: 1

ขนาดสินค้า

เส้นผ่านศูนย์กลาง: 
20 ซม.

FORMIDABEL ฟอร์ไมเดเบล
จานก้นลึก, ฟ้าอ่อน20 ซม.

159 บาท
พร้อมสำหรับการจัดส่ง
ตรวจสอบสต็อก
FORMIDABEL ฟอร์ไมเดเบล จานก้นลึก, ฟ้าอ่อน, 20 ซม.

FORMIDABEL ฟอร์ไมเดเบล

159 บาท