FLITIGHET ฟลิติกเฮียต ชุดภาชนะ 18 ชิ้น, ขาว
FLITIGHET ฟลิติกเฮียต ชุดภาชนะ 18 ชิ้น, ขาว
FLITIGHET ฟลิติกเฮียต ชุดภาชนะ 18 ชิ้น, ขาว
FLITIGHET ฟลิติกเฮียต ชุดภาชนะ 18 ชิ้น, ขาว
FLITIGHET ฟลิติกเฮียต ชุดภาชนะ 18 ชิ้น, ขาว
FLITIGHET ฟลิติกเฮียต ชุดภาชนะ 18 ชิ้น, ขาว
FLITIGHET ฟลิติกเฮียต ชุดภาชนะ 18 ชิ้น, ขาว
FLITIGHET ฟลิติกเฮียต ชุดภาชนะ 18 ชิ้น, ขาว
Article number303.465.66

รายละเอียดสินค้า

ประกอบด้วย: จานก้นลึกขนาด22 ซม. จานแบ่งขนาด 20 ซม. ชามขนาดø 14 ซม. สูง 6 ซม. อย่างละ 6 ชิ้นผู้ออกแบบ

Susan Pryke

  • สโตนแวร์
    เข้าเตาอบไมโครเวฟได้ ล้างในเครื่องล้างจานได้
  • ปลอดแคดเมียม และตะกั่ว
  • FLITIGHET ฟลิติกเฮียตชุดภาชนะ 18 ชิ้นรหัสสินค้า:303.465.66
    กว้าง: 24 ซม.สูง: 24 ซม.ยาว: 31 ซม.น้ำหนัก: 8.52 กก.กล่อง: 1

FLITIGHET ฟลิติกเฮียต
ชุดภาชนะ 18 ชิ้น, ขาว

790 บาท
พร้อมสำหรับการจัดส่ง
ตรวจสอบสต็อก
FLITIGHET ฟลิติกเฮียต ชุดภาชนะ 18 ชิ้น, ขาว

FLITIGHET ฟลิติกเฮียต

790 บาท