BESTÅ เบสตัว ชุดตู้ทีวีบานกระจก
BESTÅ เบสตัว ชุดตู้ทีวีบานกระจก
BESTÅ เบสตัว ชุดตู้ทีวีบานกระจก
BESTÅ เบสตัว ชุดตู้ทีวีบานกระจก
BESTÅ เบสตัว ชุดตู้ทีวีบานกระจก
BESTÅ เบสตัว ชุดตู้ทีวีบานกระจก
BESTÅ เบสตัว ชุดตู้ทีวีบานกระจก
BESTÅ เบสตัว ชุดตู้ทีวีบานกระจก
BESTÅ เบสตัว ชุดตู้ทีวีบานกระจก
BESTÅ เบสตัว ชุดตู้ทีวีบานกระจก
BESTÅ เบสตัว ชุดตู้ทีวีบานกระจก

ชุดตู้วางที BESTÅ/เบสตัว ไม่เพียงเป็นบ้านให้ทีวีเครื่องเก่งของคุณ แต่ยังเป็นที่เก็บหลากอุปกรณ์ให้ความบันเทิงที่ต้องใช้กับทีวีด้วย ที่สำคัญคือมีทั้งที่ให้คุณเก็บซ่อนความรกให้พ้นสายตา และที่ให้คุณเลือกของตกแต่งสวยๆ งามๆ มาตั้งโชว์ได้ในตู้เดียว

Article number494.068.62

รายละเอียดสินค้า

มีช่องร้อยสายไฟหลังตู้วางทีวีหลายช่อง ช่วยให้จัดเก็บสายไฟสำหรับทีวีและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้เป็นระเบียบและหยิบใช้งานสะดวกช่องสายไฟที่อยู่ด้านบนช่วยให้โยงสายไฟมายังตู้วางทีวีได้สะดวกและเป็นระเบียบใช้กลอนกดกระเด้ง ช่วยให้เปิดลิ้นชักได้ง่าย โดยการกดเบาๆลิ้นชักช่วยให้ง่ายต่อการเก็บของให้เป็นระเบียบ ขณะที่ชั้นวางของหลังบานตู้ก็ทำให้มีที่เก็บของเพิ่มเติมขึ้นจากเดิมอีกชั้นวางปรับระดับได้ ให้คุณปรับพื้นที่่ใช้สอยได้ตามต้องการประหยัดพื้นที่และใช้พื้นที่เหนือโทรทัศน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Article number494.068.62

BESTÅ เบสตัว
ชุดตู้ทีวีบานกระจก

24,750 บาท
น้ำตาลดำ/ฮันวีคเกน น้ำตาลดำ กระจกน้ำตาลดำ/ลัปป์วีคเกน น้ำตาลดำ กระจกน้ำตาลดำ/เซลชวีคเกน ไฮกลอส/สีเบจ กระจกใสน้ำตาลดำ/เซลชวีคเกน ไฮกลอสดำ/กระจกน้ำตาลดำ/เซลชวีคเกน ไฮกลอสดำ/กระจกรมดำน้ำตาลดำ/เซลชวีคเกน ไฮกลอสน้ำตาล กระจกน้ำตาลดำ/เซลชวีคเกน ไฮกลอสน้ำตาล กระจกรมดำขาว/ฮันวีคเกน ขาว กระจกขาว/ลัปป์วีคเกน ขาว กระจกขาว/เซลชวีคเกน ไฮกลอส/สีเบจ กระจกใสขาว/เซลชวีคเกน ไฮกลอส/สีเบจ กระจกฝ้าขาว/เซลชวีคเกน ไฮกลอสขาว กระจกขาว/เซลชวีคเกน ไฮกลอสขาว กระจกฝ้าสีไวท์โอ๊ค/ลัปป์วีคเกน สีไวท์โอ๊ค/กระจกใสสีไวท์โอ๊ค/เซลชวีคเกน ไฮกลอสขาว กระจกสีไวท์โอ๊ค/เซลชวีคเกน ไฮกลอสขาว กระจกฝ้า
ไม่สามารถจัดส่งได้
ตรวจสอบสต็อก
BESTÅ เบสตัว ชุดตู้ทีวีบานกระจก

BESTÅ เบสตัว

24,750 บาท