BERGSKRABBA แบรย์สครับบา ผ้าม่านคู่, น้ำเงิน, แดง ลายทาง, 145x250 ซม.

1,490 บาท

ผู้ช่วยที่จะมาแก้ปัญหาแสงแยงตาจากหน้าจอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ รวมถึงสร้างความเป็นส่วนตัวให้บ้าน ขณะเดียวกันก็ยังให้แสงจากด้านนอกผ่านเข้ามาได้บ้าง ช่วยสร้างบรรยากาศอบอุ่นและสบายภายในห้อง อ่านเพิ่มเติม

BERGSKRABBA แบรย์สครับบา ผ้าม่านคู่, น้ำเงิน, แดง ลายทาง, 145x250 ซม.

1,490 บาท