skip to main content
 
 
 
 
ใหม่
ความกว้าง: 34 ซม. ความลึก: 51 ซม. ความสูง: 28 ซม.
ดูซีรีส์ STUK/สตูคเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 20 ซม. ความลึก: 51 ซม. ความสูง: 18 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ใหม่
ความกว้าง: 34 ซม. ความลึก: 51 ซม. ความสูง: 10 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ใหม่
จำนวนเส้นด้ายในการทอ: 150 ตร.นิ้ว น้ำหนักไส้: 1129 ก. น้ำหนักรวม: 2518 ก.
ใหม่
ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 51 ซม. ความสูง: 18 ซม.
ดูซีรีส์ ALGOT/อัลกอทเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 145 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 88 ซม.
ดูซีรีส์ LIATORP/ลีอาทอร์ปเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 71 ซม. ความลึก: 51 ซม. ความสูง: 18 ซม.
ใหม่
ความกว้าง: 96 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 215 ซม.
ดูซีรีส์ LIATORP/ลีอาทอร์ปเพิ่มเติม
ใหม่
ความยาว: 45 ซม. ความกว้าง: 35 ซม.
ใหม่
จำนวนเส้นด้ายในการทอ: 150 ตร.นิ้ว น้ำหนักไส้: 1129 ก. น้ำหนักรวม: 2518 ก.
ใหม่
ความกว้าง: 70 ซม. ความลึก: 13 ซม. ความสูง: 20 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก