skip to main content
 
 
 
 
ใหม่
ความยาว: 195 ซม. ความกว้าง: 133 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น OMTÄNKSAM/ออมแทงค์ซามเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 243 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 134 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ HAVSTA/ฮาฟสต้าเพิ่มเติม
ใหม่
ความยาว: 240 ซม. ความกว้าง: 170 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น OMTÄNKSAM/ออมแทงค์ซามเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 33 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 33 ซม.
ดูซีรีส์ KALLAX/คอลเล็กซ์เพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 142 ซม. ความลึก: 47 ซม. ความสูง: 212 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ HAVSTA/ฮาฟสต้าเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 81 ซม. ความลึก: 47 ซม. ความสูง: 89 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ HAVSTA/ฮาฟสต้าเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 121 ซม. ความลึก: 47 ซม. ความสูง: 89 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ HAVSTA/ฮาฟสต้าเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 162 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 134 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ HAVSTA/ฮาฟสต้าเพิ่มเติม
ใหม่
ความยาว: 200 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
ดูคอลเล็คชั่น OMTÄNKSAM/ออมแทงค์ซามเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 203 ซม. ความลึก: 47 ซม. ความสูง: 212 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ HAVSTA/ฮาฟสต้าเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 162 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 134 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ HAVSTA/ฮาฟสต้าเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 81 ซม. ความลึก: 47 ซม. ความสูง: 212 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ HAVSTA/ฮาฟสต้าเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 81 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 134 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ HAVSTA/ฮาฟสต้าเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 162 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 134 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ HAVSTA/ฮาฟสต้าเพิ่มเติม
ใหม่
ความกว้าง: 61 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 212 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ดูซีรีส์ HAVSTA/ฮาฟสต้าเพิ่มเติม