ช่วงราคาระหว่าง
-

ถังแยกขยะ

คัดแยก จัดเก็บ และรีไซเคิล

การแยกขยะมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจหลายอย่าง เราจึงออกแบบอุปกรณ์ให้รักษาความสะอาดง่ายและขนไปยังจุดรับขยะรีไซเคิลได้สะดวก เพื่อให้คุณใช้ได้ทุกที่ในบ้าน ไม่เว้นแม้แต่โรงรถ หรือจะดัดแปลงเป็นที่เก็บของชั่วคราวก็ได้เช่นกัน

คนาร์ร่า ตะกร้าหวายบุผ้า, ดำ, น้ำตาล

คนาร์ร่า ตะกร้าหวายบุผ้า

990 บาท
ความยาว: 38 ซม., ความกว้าง: 29 ซม., ความสูง: 57 ซม.
บรันคิส ตะกร้าผ้า

บรันคิส ตะกร้าผ้า

1,290 บาท
ความยาว: 37 ซม., ความกว้าง: 37 ซม., ความสูง: 56 ซม.
บรันแนส ตะกร้าหวายบุผ้า, หวาย

บรันแนส ตะกร้าหวายบุผ้า

1,290 บาท
ความกว้าง: 41 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 60 ซม.
บลัสก้า ตะกร้าผ้า, ขาว

บลัสก้า ตะกร้าผ้า

159 บาท
ความยาว: 58 ซม., ความกว้าง: 38 ซม., ความสูง: 24 ซม.
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เทา

เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ

79 บาท/20 ชิ้น
ความยาว: 38 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., ความจุ: 21 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เทา

เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ

129 บาท/16 ชิ้น
ความยาว: 45 ซม., ความกว้าง: 68 ซม., ความจุ: 46 ลิตร
เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ, เทา

เฟิร์ชลูตาส ถุงขยะ

119 บาท/14 ชิ้น
ความยาว: 61 ซม., ความกว้าง: 72 ซม., ความจุ: 72 ลิตร
กิแกนติสค์ ถังขยะแบบฝากด, เทาเข้ม

กิแกนติสค์ ถังขยะแบบฝากด

1,290 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความสูง: 61 ซม., ความจุ: 60 ลิตร