skip to main content
 
 
 
 
ช่วงราคาระหว่าง
-
กล่องและภาชนะเก็บอาหาร IKEA
กล่องและภาชนะเก็บอาหาร IKEA
ถนอมรสชาติและความสดใหม่

กล่องและภาชนะเก็บอาหารช่วยรักษารสชาติของอาหาร เก็บอาหารให้เป็นระเบียบ และหยิบใช้สะดวก นอกจากนี้ ฝาปิดแบบใสยังช่วยให้มองเห็นอาหารแห้งที่บรรจุอยู่ภายใน ทำให้คุณทราบว่าต้องไปซื้ออาหารมาสำรองเพิ่มเมื่อใด หรือมีอะไรที่ทานไม่หมดจากเมื่อคืน แล้วนำมาทานใหม่ได้ในมื้อกลางวัน การมองเห็นว่ามีอาหารอะไรในตู้เย็นบ้าง ช่วยลดปริมาณการทิ้งอาหารโดยเปล่าประโยชน์ได้ ทั้งยังเป็นการประหยัดเงินทองด้วย
สินค้ายอดนิยม
 
 
 
KORKEN คอร์เก้น โถมีฝาปิด

KORKEN คอร์เก้น โถมีฝาปิด

59 บาท
ความสูง: 16.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความจุ: 1 ลิตร
VARDAGEN วาร์ดาเกน โถมีฝาปิด

VARDAGEN วาร์ดาเกน โถมีฝาปิด

159 บาท
ความสูง: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 15 ซม., ความจุ: 1.9 ลิตร
IKEA 365+ อิเกีย 365+ โถมีฝาปิด

IKEA 365+ อิเกีย 365+ โถมีฝาปิด

278 บาท
ความสูง: 20 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความจุ: 3.3 ลิตร
KORKEN คอร์เก้น โถมีฝาปิด

KORKEN คอร์เก้น โถมีฝาปิด

49 บาท
ความสูง: 10.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 11 ซม., ความจุ: 0.5 ลิตร
IKEA 365+ อิเกีย 365+ โถมีฝาปิด

IKEA 365+ อิเกีย 365+ โถมีฝาปิด

228 บาท
ความสูง: 17 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม., ความจุ: 1.7 ลิตร
IKEA 365+ อิเกีย 365+ โหล

IKEA 365+ อิเกีย 365+ โหล

199 บาท
ความสูง: 19 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความจุ: 3.3 ลิตร
IKEA 365+ อิเกีย 365+ โถมีฝาปิด

IKEA 365+ อิเกีย 365+ โถมีฝาปิด

178 บาท
ความสูง: 14 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม., ความจุ: 1.0 ลิตร
IKEA 365+ อิเกีย 365+ โหล

IKEA 365+ อิเกีย 365+ โหล

149 บาท
ความสูง: 16 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม., ความจุ: 1.7 ลิตร
KORKEN คอร์เก้น โถมีฝาปิด

KORKEN คอร์เก้น โถมีฝาปิด

119 บาท
ความสูง: 30.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 11 ซม., ความจุ: 2 ลิตร
 
 
 
ดูเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม
 
 
 
KORKEN คอร์เก้น โถมีฝาปิด

KORKEN คอร์เก้น โถมีฝาปิด

79 บาท
ความสูง: 21.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12.5 ซม., ความจุ: 1.8 ลิตร
VARDAGEN วาร์ดาเกน โถมีฝาปิด

VARDAGEN วาร์ดาเกน โถมีฝาปิด

179 บาท
ความสูง: 29 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 11 ซม., ความจุ: 1.8 ลิตร
VARDAGEN วาร์ดาเกน โถมีฝาปิด

VARDAGEN วาร์ดาเกน โถมีฝาปิด

39 บาท
ความสูง: 9 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 11 ซม., ความจุ: 0.3 ลิตร
ใช้กับเครื่องล้างจานได้ใช้กับไมโครเวฟได้PRUTA พรูทต้า ชุดกล่องเก็บอาหาร 17 ชิ้น
ใช้กับเครื่องล้างจานได้
ใช้กับไมโครเวฟได้
 
 
 
SINNERLIG ซินเนียลิก โถมีฝาปิด

SINNERLIG ซินเนียลิก โถมีฝาปิด

590 บาท
ความสูง: 22 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความจุ: 3.5 ลิตร
 
 
IKEA 365+ อิเกีย 365+ โหล

IKEA 365+ อิเกีย 365+ โหล

99 บาท
ความสูง: 13 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม., ความจุ: 1.0 ลิตร