skip to main content
 
 
 
 
ช่วงราคาระหว่าง
-
ซีรีส์ EKET/เอียคเกท
จัดได้อย่างใจ
ตู้ EKET/เอียคเกท ให้เราแสดงฝีมือออกแบบตู้ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะตั้งซ้อน แขวนเรียงกัน หรือจัดในรูปแบบใดก็ได้ทั้งนั้น เสน่ห์ของตู้ซีรีส์นี้อยู่ที่ความสนุกที่ได้จากการลงมือออกแบบ ฟังก์ชั่นใช้งานที่เรียบง่าย แต่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ แต่เสน่ห์ที่โดดขึ้นมาจากตู้ซีรีส์อื่นก็คือ เรื่องที่ให้เจ้าของบรรเลงฝีมือจับคู่สีและสร้างสรรค์รูปแบบการจัดวางได้ด้วยตัวเองนี่แหละ
ออกแบบตู้ EKET/เอียคเกท ด้วยตัวเอง
โปรแกรมออกแบบตู้ EKET/เอียคเกท
เริ่มออกแบบกันเลย!
 

เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ไม่ใช่
ปัญหาเพราะรถบรรทุกสินค้า
ของเราพร้อมให้บริการคุณ


ช่างฝีมือดีของเรายินดีช่วย
ประกอบเฟอร์นิเจอร์


เรายินดีสานฝัน
ของคุณให้เป็นจริง