ช่วงราคาระหว่าง
-
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน

อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด

3,050 บาท
ความกว้าง: 174 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน

อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด

5,850 บาท
ความกว้าง: 174 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 124 ซม.
อิวาร์ ชั้นวาง2ชุด/ลิ้นชัก, ไม้สน, เทา

อิวาร์ ชั้นวาง2ชุด/ลิ้นชัก

8,140 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวาง2ชุด/ลิ้นชัก, ไม้สน, เทา

อิวาร์ ชั้นวาง2ชุด/ลิ้นชัก

5,730 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้สน

อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด

9,250 บาท
ความกว้าง: 139 ซม., ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 124 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ชุด, ไม้สน

อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ชุด

10,200 บาท
ความกว้าง: 344 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน

อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด

8,700 บาท
ความกว้าง: 134 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด, ไม้สน

อิวาร์ ชั้นวางของ 2 ชุด

8,750 บาท
ความกว้าง: 174 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้สน

อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด

6,600 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ชุด, ไม้สน

อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ชุด

10,400 บาท
ความกว้าง: 179 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 5 ชุด/ตู้, ไม้สน

อิวาร์ ชั้นวางของ 5 ชุด/ตู้

25,760 บาท
ความกว้าง: 389 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 226 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้สน

อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด

9,300 บาท
ความกว้าง: 259 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ชุด, ไม้สน

อิวาร์ ชั้นวางของ 4 ชุด

16,880 บาท
ความกว้าง: 344 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 179 ซม.
อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด, ไม้สน

อิวาร์ ชั้นวางของ 3 ชุด

9,100 บาท
ความกว้าง: 219 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 226 ซม.