ช่วงราคาระหว่าง
-

หลอดไฟแบบต่างๆ และอุปกรณ์

See your home in a new light

Good lighting makes us happier (and stops us bumping into things at night). We like LED light bulbs best – they use less electricity and last for up to 20 years. We have other bulbs, too, plus dimmer switches, timers and batteries. Why not start the change to LEDs and rechargeable batteries today? It’ll brighten up the future for your budget and the planet.

You can find more information about our light bulbs here:
Technical product information low energy CFLi bulbs – SPARSAM (PDF)
Technical product information LED bulbs - LEDARE (PDF)
Technical product information halogen bulbs - HALOGEN (PDF)
Energy lables SPARSAM, LEDARE & HALOGEN (PDF)
How to recycle CFLi bulbs and handle a breakage (PDF)
What do the symbols on the bulb packaging mean? (PDF)

IKEA Light bulbs & accessories

VÄXER หลอด LED PAR20 E14 สำหรับเพาะชำ

VÄXER หลอด LED PAR20 E14 สำหรับเพาะชำ

299 บาท
อุณหภูมิสี: 4000 เคลวิน, ปริมาณแสง: 400 ลูเมน, กำลังไฟ: 6 วัตต์
VÄXER หลอด LED PAR30 E27 สำหรับเพาะชำ

VÄXER หลอด LED PAR30 E27 สำหรับเพาะชำ

399 บาท
อุณหภูมิสี: 4000 เคลวิน, ปริมาณแสง: 800 ลูเมน, กำลังไฟ: 10 วัตต์
รีเอ็ท หลอดไฟ LED E14 200 ลูเมน, หลอดจำปา ใส

รีเอ็ท หลอดไฟ LED E14 200 ลูเมน

159 บาท/2 ชิ้น
อุณหภูมิสี: 2700 เคลวิน, ปริมาณแสง: 200 ลูเมน, กำลังไฟ: 2.8 วัตต์
รีเอ็ท หลอดไฟ LED E14 200 ลูเมน, หลอดจำปา, แก้วฝ้า

รีเอ็ท หลอดไฟ LED E14 200 ลูเมน

159 บาท/2 ชิ้น
ปริมาณแสง: 200 ลูเมน, กำลังไฟ: 3 วัตต์, ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
รีเอ็ท หลอดไฟ LED GU10 200 ลูเมน

รีเอ็ท หลอดไฟ LED GU10 200 ลูเมน

159 บาท/2 ชิ้น
ปริมาณแสง: 200 ลูเมน, กำลังไฟ: 3 วัตต์, ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
รีเอ็ท หลอดไฟ LED GU10 400 ลูเมน

รีเอ็ท หลอดไฟ LED GU10 400 ลูเมน

199 บาท/2 ชิ้น
ปริมาณแสงที่ตั้งค่าอัตโนมัติ: 400 ลูเมน, อุณหภูมิสีที่ตั้งค่าอัตโนมัติ: 2700 เคลวิน, ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น