skip to main content
 
 
 
 
ช่วงราคาระหว่าง
-

ที่เก็บของแขวนผนัง

เก็บเครื่องครัวไว้ใกล้มือ

ถ้าตู้ครัวและลิ้นชักเก็บของมีพื้นที่ไม่พอเก็บเครื่องครัวและของใช้ต่างๆ ที่เก็บของแขวนผนังคือทางเลือกที่ลงตัว นอกจากจะเลือกออกแบบได้ตอบโจทย์การใช้งาน ด้วยราวแขวน ตะขอ ภาชนะใส่ของ และชั้นวางของแบบต่างๆ แล้ว ยังช่วยให้คุณเก็บเครื่องครัวได้อย่างเป็นระเบียบ อยู่ใกล้มือหยิบใช้ง่าย และสะท้อนสไตล์ที่เป็นคุณ

สินค้ายอดนิยม
 
 
 
KUNGSFORS คุงส์ฟอร์ช ตะขอรูปตัว S

KUNGSFORS คุงส์ฟอร์ช ตะขอรูปตัว S

79 บาท /5 ชิ้น
ความสูง: 6 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด/ตะขอ: 4 กก., ปริมาณบรรจุ: 5 ชิ้น
VADHOLMA วาดโฮลมา ชั้นแขวนผนัง

VADHOLMA วาดโฮลมา ชั้นแขวนผนัง

1,990 บาท
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 20 ซม., ความสูง: 100 ซม.
KUNGSFORS คุงส์ฟอร์ช ตะขอแขวน

KUNGSFORS คุงส์ฟอร์ช ตะขอแขวน

79 บาท /3 ชิ้น
ความลึก: 10 ซม., ความสูง: 8 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด/ตะขอ: 4 กก.
ดูเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม
 
 
 
 
RIMFORSA ริมฟอร์ซา ตะขอแขวน

RIMFORSA ริมฟอร์ซา ตะขอแขวน

89 บาท /4 ชิ้น
ความลึก: 4 ซม., ความสูง: 6 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด/ตะขอ: 4 กก.
 
 
 
 
 
RIMFORSA ริมฟอร์ซา ภาชนะ

RIMFORSA ริมฟอร์ซา ภาชนะ

499 บาท /4 ชิ้น
ความสูง: 21.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3.5 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
TORNVIKEN ทูร์นวีคเกน ชั้นวางขวดไวน์

TORNVIKEN ทูร์นวีคเกน ชั้นวางขวดไวน์

2,000 บาท
ความกว้าง: 40.0 ซม., ความลึกของตู้: 37.0 ซม., ความลึก: 36.6 ซม.
GRUNDTAL กรุนด์ทอล ที่ใส่ของ

GRUNDTAL กรุนด์ทอล ที่ใส่ของ

189 บาท /3 ชิ้น
ความสูง: 3.7 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9.5 ซม., ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น

ช่างฝีมือดีของเรายินดีช่วย
ประกอบเฟอร์นิเจอร์


เรายินดีสานฝัน
ของคุณให้เป็นจริง