skip to main content
 
 
 
 
ช่วงราคาระหว่าง
-

ผ้าเช็ดปากและที่ใส่ผ้าเช็ดปาก

สำหรับทุกมื้อในชีวิตประจำวันและโอกาสสำคัญที่เวียนมา

กระดาษเช็ดปากของเรารับมือกับรอยเปื้อนได้ดี และเป็นวิธีง่ายๆ ในการตกแต่งโต๊ะอาหารแบบไม่ต้องทุบกระปุก ผ้าเช็ดปากที่ IKEA มีสีสันและลวดลายใหม่ๆ ให้คุณเลือกใช้เติมสีสันได้ทุกเทศกาล