skip to main content
 
 

ห้องอาหาร

รวมกันเพื่อทาน นั่งต่อนานๆ เพื่อพูดคุย

การเรียกให้ทุกคนมารวมกันที่โต๊ะนั้นเป็นเรื่องง่าย ดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ห้องทานอาหารของเราจึงออกแบบมาช่วยคุณในส่วนที่ยากกว่า นั่นก็คือการทำให้ทุกคนนั่งอยู่ที่โต๊ะนานๆ ด้วยเก้าอี้ที่นั่งสบายและโต๊ะขนาดพอดี ใครล่ะจะอยากลุกไปไหน (แม้อาหารมื้อนี้จะไม่มีของหวานก็ตามที)

IPP Offers
โต๊ะเตรียมอาหารและรถเข็นอาหาร
ทานอาหารแบบมีสไตล์
LISABO
LISABO
โต๊ะ LISABO/ลิซาโบ และ เก้าอี้ ODER สีเบจ ประกอบและติดตั้งง่ายจะมาเติมแต่งให้ห้องสีเทาและเบจ และตู้เก็บของสีเทาถ่านมีสไตล์ยิ่งขึ้น
ชุดรับประทานอาหาร เก้าอี้ทานอาหาร ชุดภาชนะอาหาร
โต๊ะเตรียมอาหารและรถเข็นอาหาร
ดีไซน์, ฟังก์ชั่น, และคุณภาพในชิ้นเดียว
EKEDALEN
EKEDALEN
เป็นการยากที่จะสร้างเก้าอี้ที่มีดีไซน์, ฟังก์ชั่น, และคุณภาพในชิ้นเดียว ดีไซน์เนอร์ของเราได้สร้างเก้าอี้ JANINGE/ ยอนิงเง ที่มีความทนทานสำหรับใช้ในร้านอาหาร และดีไซน์ที่คุณอยากจะนำกลับบ้าน
โต๊ะอาหาร เก้าอี้ทานอาหาร ชุดภาชนะอาหาร
ดูเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ไม่ใช่
ปัญหาเพราะรถบรรทุกสินค้า
ของเราพร้อมให้บริการคุณ


ช่างฝีมือดีของเรายินดีช่วย
ประกอบเฟอร์นิเจอร์


เรายินดีสานฝัน
ของคุณให้เป็นจริง