skip to main content
 
 
 
 
ช่วงราคาระหว่าง
-

ผ้าเช็ดจานและถุงมือจับของร้อน

เพื่อด้านนุ่มๆ ในห้องครัว

ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง การทำครัวก็เปลี่ยนตามเช่นกัน ผ้าเช็ดจาน ถุงมือจับของร้อน และผ้ากันเปื้อน IKEA มีหลายแบบให้เลือกใช้ ตามสไตล์ที่ใช่คุณ เพื่อเพิ่มสีสันและลวดลายใหม่ๆ ให้กับห้องที่เป็นหัวใจของบ้าน