skip to main content
 
 
 
 
ช่วงราคาระหว่าง
-

ตู้ลิ้นชัก

จัดเก็บเสื้อผ้าให้หาใช้ง่าย

ตู้ลิ้นชักที่เหมาะกับการใช้งาน เสื้อผ้า และพื้นที่ ต้องช่วยให้ยามเช้าที่เร่งรีบของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ตู้ลิ้นชักอิเกียมีหลากขนาดหลายสไตล์ ให้เลือกใช้คู่กับตู้เสื้อผ้า หรือนำไปจัดวางในมุมต่างๆ ของบ้าน แม้แต่ในพื้นที่จำกัดอย่างโถงทางเดินแคบๆ


IKEA Chest of drawers

สินค้ายอดนิยม
 
 
 
No Youtube Player
ร่วมกันสร้างสรรค์
บ้านที่ปลอดภัยด้วยกัน
อิเกียให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของสินค้าเป็นอันดับแรกเสมอ เราจึงให้อุปกรณ์ยึดเพื่อความปลอดภัยสำหรับเฟอร์นิเจอร์ตั้งพื้นรุ่นที่จำเป็นต้องยึดติดผนัง พร้อมคู่มือประกอบสินค้าไปในบรรจุภัณฑ์

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยึดเฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนังเพื่อความปลอดภัย
 
 
Biteback offers on now from 14 Jan - 10 March 2019.
Biteback offers on now from 14 Jan - 10 March 2019.

ช่างฝีมือดีของเรายินดีช่วย
ประกอบเฟอร์นิเจอร์


เรายินดีสานฝัน
ของคุณให้เป็นจริง