ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ข้ามไปที่รายการสินค้า

คอลเล็คชั่น KÅSEBERGA /คัวเซแบร์กา

อิเกียได้ร่วมงานกับ World Surf League เพื่อหาวิธีสนองความต้องการของผู้คนที่มีไลฟ์สไตล์คล่องแคล่ว คอลเล็คชั่น KÅSEBERGA มีสินค้าที่สวยงามน่าใช้ กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยจากวัสดุทดแทนและวัสดุรีไซเคิลเพื่อใช้กับบ้าน ชายหาด หรือที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการ