โครงตู้ รางแขวน ขาตู้และแผ่นปิดขาตู้ METOD/เมท็อด

ใครไม่ต้องการครัวที่สมบูรณ์แบบไปจนถึงรายละเอียดสุดท้ายล่ะ ด้วยตัวเลือกของแผ่นปิดฐานตู้ครัวและแผ่นปิดตู้ครัวสำหรับขาตู้ METOD/เมท็อด หาแบบที่เข้ากับตู้ของคุณจะเป็นเรื่องง่าย ๆ (คุณเห็นที่ใช้ไม้วีเนียร์นั้นหรือยัง)