ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ข้ามไปที่รายการสินค้า

ราวม่าน

คุณสามารถติดราวม่านบนผนังหรือบนเพดานก็ได้ และยังปรับระดับขารับราวม่านได้ด้วย โดยอาจแขวนม่านให้ชิดหน้าต่างหรือห่างออกมาสักหน่อย ลองดูปลอกหมอนอิงสำหรับตกแต่งพื้นที่และโคมไฟติดผนังเพื่อเพิ่มแสงสว่าง