Prejsť na hlavný obsah

Rovnosť, rôznorodosť a začlenenie

Diverzita je kľúčom k úspechu, pričom môže mať rôzne formy.

Keď je každý sám sebou a prispieva svojou jedinečnosťou, rastieme všetci spoločne.

V skupine Ingka Group vítame všetky druhy diverzity. Rozmanité a inkluzívne pracovisko je totiž dobré pre našich zamestnancov, zákazníkov i podnikanie.

Snažíme sa vytvárať rozmanité a inkluzívne pracovné prostredie, kde zamestnanci cítia, že si ceníme ich jedinečnosť, vnímame ich rozmanité talenty a môžu tam byť sami sebou.

Dvaja pracovníci IKEA so šnúrkami so zamestnaneckou kartou na krku sa opierajú o drevené zábradlie.
Dvaja pracovníci IKEA so šnúrkami so zamestnaneckou kartou na krku sa opierajú o drevené zábradlie.

Inklúzia

Starostlivosť o ľudí, ako aj diverzita a inklúzia sú súčasťou našich hodnôt a vízie. Sme presvedčení o tom, že je dôležité vytvárať pracovné prostredie, kde sa všetci zamestnanci cítia vítaní, rešpektovaní, podporovaní a oceňovaní, a to nezávisle od ich identity a pôvodu.

V spoločnosti IKEA preto podporujeme každodennú spoluprácu a inkluzívne správanie. Ide nám totiž o to, aby sme z našich rozdielov vyťažili čo najviac.

Veríme, že jedinečnosť každého zamestnanca pomáha spoločnosti IKEA zlepšovať sa!

Začlenenie je zodpovednosťou každého z nás.

Záleží nám na inklúzii LGBT+

Podporujeme našich zamestnancov z LGBT+ komunity (do ktorej patria lesby, gejovia, bisexuáli, transrodoví ľudia, ako aj všetky ostatné sexuálne orientácie a rodové identity) a ich právo na to, aby mohli byť sami sebou. Chceme vytvárať skutočne inkluzívne pracovné prostredie a poskytovať rovnaké príležitosti pre všetkých, a prispievať tak k pozitívnym zmenám vo všetkých oblastiach nášho podnikania a spoločnosti.

Ako podporujeme inklúziu LGBT+

  • Keďže chceme zabezpečiť, aby sme naprieč celou spoločnosťou IKEA vytvárali vhodné pracovné prostredie pre všetkých nezávisle od sexuálnej orientácie a rodovej identity, vytvorili sme globálny plán inklúzie LGBT+.
  • Pomohli sme vytvoriť a propagovať etické normy OSN, ktoré sa zameriavajú na diskrimináciu LGBT+ ľudí na pracovisku a v komunitách.
  • Sme členom nadácie Workplace Pride a organizácie Stonewall, ktoré sa zameriavajú na inklúziu LGBT+ ľudí na pracovisku.
  • Sme tiež členom obchodnej asociácie Open for Business, ktorá propaguje inklúziu LGBT+ osôb a reaguje na rastúci odpor voči inklúzii LGBT+ ľudí v mnohých častiach sveta.
  • V roku 2021 sme začali používať novú verziu dúhovej vlajky (tzv. „Progress Flag“), ktorá symbolizuje potrebu byť inkluzívny ku všetkým identitám v rámci LGBT+ komunity. Táto myšlienka má v spoločnosti IKEA našu plnú podporu.
  • Od roku 2019 sme predali viac než 3,5 milióna dúhových tašiek v 26 krajinách, pričom časť zisku sme darovali organizáciám podporujúcim LGBT+ komunitu.

Dbáme na rodovú rovnosť

Zaviazali sme sa, že dosiahneme skutočnú rodovú rovnosť. Sme totiž presvedčení, že každý – nezávisle od svojho rodu – má právo na spravodlivý prístup a rovnaké príležitosti. Väčšia rodová rovnosť je podľa nás prínosná pre všetkých.

Znamená to, že chceme zabezpečiť rovnaké príležitosti pre ženy a mužov a zároveň dosiahnuť rovnaké zastúpenie mužov a žien, a to vo všetkých krajinách a na všetkých úrovniach i pozíciách, teda vrátane rád a výborov. Pri našom záväzku dosiahnuť rovnomerné zastúpenie mužov a žien sa sústreďujeme na to, aby sme zvýšili zastúpenie žien na prevažne mužských pozíciách a naopak.

Sme členom iniciatívy Equal Pay International Coalition (EPIC) a zaviazali sme sa, že v celej skupine Ingka Group zabezpečíme rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Každý by teda mal mať záruku, že nezávisle od úlohy a pracovnej pozície bude dostávať rovnakú mzdu za rovnakú prácu.


Pracovné oblasti

Právne predpisy a riadenie

V súčasnom neustále sa meniacom svete nám pomáhate držať krok s aktuálnym vývojom. Baví vás zisťovať, ako miestne a medzinárodné právo čo najlepšie zosúladiť so záujmami spoločnosti IKEA a jej zákazníkov. Vďaka vašej pracovitosti naša firma spĺňa všetky zákonné povinnosti a požiadavky. Veľký dôraz sa kladie na vašu čestnosť, pracovnú kapacitu a zmysel pre detail.

Logistika a dodávateľský reťazec

Viete, ako niečo premiestniť z bodu A do bodu B, a rovnako dobre si poradíte aj s tým, keď je tých vecí na premiestnenie napríklad aj 10 000. Máte radi strategické a taktické výzvy, ktoré so sebou prináša snaha zabezpečiť, aby boli výrobky a sortiment IKEA dostupné po celom svete, a to v čo najvyššej kvalite za najnižšiu možnú cenu. Práve vy sa staráte o to, aby si mohol zákazník ráno kúpiť cez internet knižnicu BILLY a večer pred spaním ju už mal doma.

Marketing a komunikácia

Vy ste hlasom značky IKEA. Na všetkých miestach a vo všetkých komunikačných kanáloch, kde je IKEA prítomná: prostredníctvom slov, obrázkov a možno dokonca aj vo virtuálnych svetoch. Vašou úlohou je budovať našu značku a ukázať ľuďom hodnotu našej ponuky. Svojim kolegom poskytujete informácie, ako aj možnosť zapojiť sa a komunikovať v neustále sa meniacom obchodnom prostredí.

Materiály a inovácie

Človek si občas povie: „Komu by také niečo napadlo?“ Nuž, práve vám! Vyznáte sa v nových technológiách a materiáloch. Vytvárate riešenia a platformy, ktoré budú určovať smerovanie sortimentu IKEA v nasledujúcich desaťročiach: trvalo udržateľné, atraktívne, kompatibilné, zdravé a bezpečné. Vaším hlavným cieľom je pritom vytvárať výrobky, ktoré zákazníkom IKEA skutočne zlepšujú život.

Ľudia a ľudské zdroje

Podporujete spoločnosť IKEA prácou s ľuďmi, ktorá vychádza z našich hodnôt a nášho jedinečného vnímania ľudí. Riadite sa presvedčením, že ak zamestnávame ľudí s rôznymi skúsenosťami a pozadím, sme múdrejší a silnejší. Venujete veľa energie tomu, aby ste k nám pritiahli tých najlepších. A budujete čo najpevnejšie základy, ktoré im pomôžu rásť, ukázať sa v najlepšom možnom svetle a zároveň podporiť naše podnikanie. Jednoducho povedané, veríte v silu ľudí.