Sponzorstvo a dary

Pomáhame vo svete

Každý deň dostávame do IKEA veľký počet žiadostí o podporu a pomoc najrôznejších oranizácií a osôb. My sme sa rozhodli, že sa zameriame na podporu detí a na oblasť ochrany životného prostredia. Preto na globálnej úrovni podporujeme množstvo projektov, realizovaných spolu s našími partnermi – fondom UNICEF, nadáciou Save the Children a fondom World Wildlife Fund.

Viac informacií o globálnych iniciativách IKEA nájdete na:
Starostlivosť o ľudí
www.IKEAfoundation.org

Tlačové centrum sponzorstvo a dary

Naše aktivity na Slovensku

Snažíme sa byť aj dobrými susedmi a podporovať lokálne organizácie. Každý z našich obchodných domov IKEA podporuje konkrétne lokálne iniciatívy. Na Slovensku je obchodný dom IKEA tiež aktívnym členom komunity. S neziskovou organizáciou Živica podporujeme aktivity slovenských škôl zamerané na šetrenie energiami, vodou a odpadom s priamym vplyvom na zníženie ekologickej stopy školy a jej okolia. Veríme, že vzdelávanie detí v tejto oblasti prispieva k ochrane našej planéty – domova pre všetkých.

Viac informácií o našich lokálnych aktivitých nájdete na spolusvami.sk.