Prejsť na hlavný obsah

Násilie páchané na ženách je vážny problém

  Slovensko patrí medzi krajiny, v ktorých je častým javom násilie páchané na ženách. Takmer každá druhá žena zažila niektorú z foriem psychického násilia a počas svojho dospelého života zažilo fyzické alebo sexuálne násilie zo strany partnera 23 % žien na Slovensku*. Vo väčšine prípadov sa jedná vždy o kombináciu rôznych foriem násilia, ktoré nemusí byť na prvý pohľad viditeľné.

  Tento problém prehlbuje pandémia koronavírusu ešte viac. Národná linka pre ženy zažívajúce domáce násilie hlásila dvojnásobný počet žien, ktoré na linku zavolali prvýkrát počas prvej vlny pandémie koronavírusu.

  V súčasnosti trávime v domácnosti viac času ako kedykoľvek predtým, čo rozdúchava ďalšiu vlnu násilia a spôsobuje obetiam traumu.

  Z ďalších štatistík vieme, že v roku 2018 bolo celkovo zistených 840 skutkov násilia na ženách zo strany partnera a 704 v roku 2019. V rokoch 2010 – 2019 bolo zavraždených alebo zabitých 285 žien, z toho 61 manželom alebo partnerom. V prvom štvrťroku 2020 bolo zavraždených alebo zabitých 6 žien, z toho jedna partnerom.

  *Celoeurópsky výskum násilia na ženách realizovaný Agentúrou Európskej únie pre základné práva FRA v roku 2014

  Potrebujete pomoc?

  V prípade, že potrebujete pomoc a podporu môžete kontaktovať organizáciu Fenestra, s ktorou spolupracujeme, na čísle 0911 440 808 v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00, alebo non-stop Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie na čísle 0800 212 212. V prípade, že ste v ohrození života, alebo zdravia kontaktujte políciu na čísle 158


  Ilustrácia dvoch rúk, ktoré tvoria striešku.

  Bojujeme za zlepšenie pomoci obetiam násilia páchaného na ženách

  V IKEA je našou víziou vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. Myslíme si, že domov by mal byť bezpečným miestom pre každého. Preto sme sa rozhodli nasledujúce dva roky pomáhať obetiam násilia páchaného na ženách.

  Vieme, že jedna z najzraniteľnejších skupín sú ženy. Násilie páchané na ženách podkopáva ich základné práva, ich dôstojnosť, alebo prístup k starostlivosti. Index rovnosti žien a mužov v našej krajine je nižší ako vo väčšine ostatných zemí Európskej únie. Problematika násilia páchaného na ženách s tým úzko súvisí.

  Pomôžte nám prispieť k bezpečnému domovu pre všetkých

  Zdieľajte hashtag s gestom

  #zabezpecnydomov

  #ikea_slovensko

  Veta „Opovaž se vylízt z baráku“ napísaná na zarosenom zrkadle.

  Naše záväzky v pomoci obetiam násilia páchaného na ženách

  1. Do roku 2022 chceme zvýšiť povedomie o násilí, ktoré ženy doma zažívajú a tiež redukovať mieru jeho akceptácie v spoločnosti, a tak zabezpečiť pre čo najviac ľudí bezpečný domov.
  2. IKEA Česká Republika, Maďarsko a Slovensko sa zaviazala prispieť v nasledujúcich dvoch rokoch sumou 330 000 eur neziskovým organizáciám, ktoré pomáhajú obetiam domáceho násilia, aby im dokázali poskytnúť potrebnú pomoc a ubytovanie. Na Slovensku to bude 70 000 eur. 
  3. Zabezpečíme realizáciu ďalšieho prieskumu, ktorý umožní získať dostupné údaje na podporu konštruktívneho spoločenského dialógu a jednanie s politickými predstaviteľmi.
  4. Podporíme prijímanie špecifických riešení a opatrení, ktoré zabezpečia, aby ženy, ktoré zažívajú násilie v partnerských vzťahoch mali prístup k adekvátnej špecifickej ochrane, pomoci a podpore a nedošlo tak k zhoršeniu ich súčasnej situácie.
  5. IKEA v spolupráci s partnerskými organizáciami Hlas proti násilí, Fenestra a Nane zabezpečí rozvoj potrebných kompetencií a vzdelávania odborníkov v prvej línii, ako sú lekári a sociálni pracovníci, ktorí pomáhajú obetiam násilia na ženách.