Prejsť na hlavný obsah

Sociálne podnikanie IKEA – spoločne tvoríme zmenu

Od roku 2012 po celom svete spolupracujeme s podnikateľmi, ktorí vytvárajú lepší svet poskytovaním pracovných miest, ktoré posilňujú postavenie ľudí a zároveň pomáhajú riešiť celý rad spoločenských a environmentálnych výziev. Pre týchto podnikateľov sa často používa označenie „sociálni podnikatelia“.

Abeer Almnajed, krajčírka, nadácia Jordan River Foundation.

Rôzne typy partnerstiev

Ich potenciál a vplyv posilňujeme prostredníctvom rozvojových programov, investícií a zdieľania vedomostí, pri ktorom IKEA získava cenné poznatky. Sociálnym podnikom, ktoré ponúkajú jedinečné výrobky a služby, pomáhame nadväzovať obchodné partnerstvá a využívame všetky predajné kanály IKEA na to, aby sme ich sprístupnili zákazníkom.

Dizajnový workshop s remeselníčkami organizovaný nadáciou Jordan River Foundation.

Bojujeme proti základným príčinám chudoby, vylúčenia a nerovnosti

Vďaka spolupráci s týmito sociálnymi podnikmi sa môžeme navzájom oprieť o svoje silné stránky a podeliť sa o svoje poznatky s rôznymi súčasťami spoločnosti IKEA. Vieme, že spoločne dokážeme budovať udržateľnejšiu budúcnosť, v ktorej nebude nikto prehliadaný a každý bude vypočutý. Tomuto hovoríme Sociálne podnikanie IKEA.

Keď sú ženy v marginalizovaných komunitách posilnené, kvalifikované a zamestnané, podnecujú premenu v sebe samých, vo svojich rodinách a komunitách a to vedie k zmene.

Sumita GhoseZakladateľka, Rangsutra

Vankúš s poťahom SILOMAL sa opiera o vankúš s poťahom VEDMAL.

Výrobky vyvíjame spoločne

V spolupráci so sociálnymi podnikmi po celom svete navrhujeme aj vyrábame ručne aj priemyselne vyrábané produkty. Spolupracujeme aj s drobnými farmármi, ktorí pre nás pestujú suroviny.

Poťahy na vankúše, ktoré vytvárajú pracovné miesta

Poťahy na vankúše ÄNGSMÄTARE a MANDELPIL vyrábajú remeselníčky z nadácie Jordan River Foundation, ktorá ženám žijúcim v Jordánsku – vrátane utečeniek zo Sýrie – umožňuje zabezpečiť si udržateľné živobytie. Poťahy na vankúše SILOMAL a VEDMAL zase vyrába sociálny podnik Rangsutra. Táto firma združuje takmer 2 000 remeselníčok, z ktorých väčšina má v nej aj podiel.

Pokračujeme v rozširovaní

V roku 2021 sme spustili štyri nové spolupráce so sociálnymi podnikmi, vďaka čomu majú zákazníci IKEA po celom svete postupne k dispozícii čoraz viac takýchto výrobkov. Snažíme sa vybudovať dlhodobé partnerstvá, ktoré budú schopné dlhodobo zabezpečovať pracovné miesta a živobytie pre čo najviac ľudí.

Spolupráca, ktorá prináša úžitok všetkým

Keď spájame sily, sociálne podniky sa stávajú súčasťou dodávateľského reťazca IKEA a poskytujú nám prístup k cenným nástrojom. Napríklad dizajnéri, produktoví vývojári a technici spoločnosti IKEA sa môžu podeliť o svoje poznatky o svetovom dizajne a globálnych požiadavkách, zatiaľ čo sociálne podniky prinášajú poznatky o surovinách a miestnych remeslách.

Prostredníctvom tejto práce získajú naši partneri prístup na nové trhy a možnosť rozšíriť svoje podnikanie. To znamená, že sa môžu viac osamostatniť a poskytovať ľuďom viac pracovných príležitostí. Vďaka tomu dokáže IKEA svojim zákazníkom ponúkať jedinečné výrobky aj služby a zároveň do svojho dodávateľského reťazca zahrnúť rozmanitejšiu skupinu dodávateľov.

Inkluzívnejšie dopravné služby

IKEA Francúzsko vytvorila v centre Paríža „mikrocentrum“ služieb, ktoré prevádzkuje v spolupráci so sociálnym podnikom Carton Plein. Ten poskytuje zamestnanie, školenia a tréningy ľuďom bez domova, aby sa mohli opäť začleniť do spoločnosti. Carton Plein pomocou elektrobicyklov zbiera lepenkový odpad, ktorý následne obnovuje a predáva ďalej.*

Na drevenej prepravnej palete sú na kope usporiadané štyri ploché balenia IKEA z recyklovanej lepenky.

Podporujeme podnikateľov

Podporujeme aj sociálnych podnikateľov, ktorí vyvinuli úspešné spôsoby boja proti sociálnym problémom, ale na naplnenie svojho potenciálu potrebujú väčšiu podporu. Títo sociálni podnikatelia menia svet k lepšiemu prostredníctvom inovatívnych riešení, ktoré chránia našu planétu a pomáhajú ľuďom vymaniť sa z chudoby.

Rozvojové programy

Všetky rozvojové programy vytvárame spoločne s organizáciami občianskej spoločnosti, s ktorými spolupracujeme. Tieto programy poskytujú úspešným podnikateľom na obmedzený čas prístup k podpore, najmä vo forme mentorstva alebo koučingu zo strany zamestnancov IKEA a niekedy aj vo forme investícií.

Priama podpora

Sociálnych podnikateľov podporujeme aj priamo prostredníctvom grantov, pôžičiek, investícií a nefinančných nástrojov. Takto môžu napĺňať svoj potenciál a rozširovať svoje podnikanie, aby mali ešte väčší vplyv.

Pilotné programy

Spolu so sociálnymi podnikateľmi vyvíjame inovatívne koncepty pre podnikanie IKEA, ktoré nám umožňujú skúmať nové spôsoby, ako dosahovať spoločenské zmeny.

Usmernenie s pozitívnym vplyvom

Wietse van der Werf, zakladateľ organizácie Sea Ranger Service, hľadal rady, ako dosiahnuť väčší vplyv a poskytnúť pracovné príležitosti pre ešte väčší počet ľudí. Zúčastnil sa programu Dela, kde na sérii stretnutí dostával rady od zamestnancov IKEA a iných odborníkov, ktorí mu pomohli podrobiť jeho stratégiu zameranú na rozširovanie organizácie Sea Ranger Service záťažovým testom a konštruktívnej kritike. Wietse sa nechal inšpirovať franšízovým modelom IKEA, a preto zavádza novú metódu, ktorá sa bude dať využiť kdekoľvek na svete.

Zistite viac o sociálnom podnikaní IKEA na našej webovej stránke

* Našimi ďalšími partnermi, ktorí sa na tomto projekte podieľajú, sú organizácie Yunus Social Business a MakeSense.

S naším partnerom Yunus Social Business (YSB) sme spustili proces sociálnych inovácií, do ktorého sa zapojili kľúčové podnikateľské subjekty zo všetkých štruktúr IKEA. V spolupráci so skupinou Ingka Group sme Paríž určili ako miesto, kde je možné spoluvytvárať a testovať riešenie s miestnym partnerom YSB, spoločnosťou MakeSense.