Sociálni podnikatelia IKEA – spoločne tvoríme zmenu

Dizajnérka IKEA s indickými remeselníkmi držia ručne pletené koše a diskutujú o technike pletenia.

Sociálni podnikatelia IKEA – spoločne tvoríme zmenu

Sociálni podnikatelia sa snažia zlepšiť každodenný život vo svojej komunite. Podnikanie je pre nich spôsob, ako sa vysporiadať so sociálnymi a environmentálnymi problémami, ako napríklad zníženie chudoby a zlepšenie postavenia žien.

Od roku 2012 IKEA nadviazala spoluprácu s mnohými sociálnymi podnikateľmi, ktorí zamestnávajú miestnych remeselníkov v znevýhodnených komunitách na celom svete. Sociálni podnikatelia, s ktorými spolupracujeme, tvoria najmä svojpomocné skupiny a družstvá vlastnené ženami. Zlepšenie ich životných podmienok im pomáha získať rešpekt a vytvoriť lepšiu budúcnosť pre svoje rodiny.

Spoločne tvoríme z tradičných materiálov pomocou ručnej výroby výnimočné limitované kolekcie dostupné v obchodných domoch IKEA vo vybraných krajinách.


„Nejde o charitu. Vďaka spolupráci so sociálnymi podnikateľmi vytvárame pracovné príležitosti a prinášame zákazníkom jedinečné ručne robené výrobky. Tento typ podnikania je výhodný pre všetkých.“

– Vaishali Misra, Business Leader pre iniciatívy sociálnych podnikateľov v IKEA of Sweden.
Mapa zobrazujúca krajiny, kde IKEA spolupracuje so sociálnymi podnikateľmi.

Budujeme spoluprácu so sociálnymi podnikateľmi

V súčasnosti spolupracujeme so sociálnymi podnikateľmi v Indii, Thajsku, Ugande, Švédsku, Dánsku, Belgicku, Holandsku, Chorvátsku, Rumunsku, Jordánsku, USA a Kanade. Po celom svete aktívne hľadáme nových partnerov.

Predstavitelia z IKEA sa stretávajú s miestnymi remeselníkmi.

Chceme s našimi partnermi rozvíjať dlhodobú spoluprácu a podporovať ich rozvoj, preto spoločne šírime znalosti o dizajne, výrobe, riadení životného prostredia, vývoze a ďalších oblastiach. Vďaka našej podpore získavajú sociálni podnikatelia prístup na celosvetový trh, čo je dobrý základ pre ich osamostatnenie a nezávislosť. Všetky výrobky sú vyrobené ručne alebo pochádzajú z malých fariem a zdroje pre podnikateľov sú obmedzené, čo limituje objem výroby. Preto naše kolekcie ponúkame iba vo vybraných krajinách. Spoluprácou so sociálnymi podnikateľmi chceme podporiť pozitívny ekonomický a sociálny rozvoj na celom svete a nastoliť dlhodobú trvalo udržateľnú zmenu spôsobom, akým to charita nedokáže.


„Pracovníci získajú nové zručnosti a s nimi možnosť zmeniť svoj život k lepšiemu. Už nie sú závislí na charite.“

– Sumita Ghose, zakladateľka a výkonná riaditeľka, Rangsutra