Prejsť na hlavný obsah

Dodávatelia – naši partneri v lepšom podnikaní

Pri vytváraní lepšieho každodenného života pre čo najviac ľudí zohrávajú naši dodávatelia a poskytovatelia služieb dôležitú úlohu. Spoločne skúmame nové spôsoby riadenia a rozvoja podnikania, a to sociálne a environmentálne zodpovedným spôsobom. Spolupracujeme tiež na riešení výziev a sme partnermi pri podpore pozitívnych zmien.

Dvaja muži v čiernych tričkách a červených pracovných rukaviciach nakladajú ploché škatule IKEA z vozíka do zadnej časti nákladného vozidla.

Spoločné hodnoty – cesta k etickejšiemu dodávateľskému reťazcu

Vyberáme si dodávateľov, ktorí zdieľajú naše hodnoty a rovnako ako my sa snažia pozitívne vplývať na ľudí a našu planétu. Vieme, že zodpovedné podnikanie je možné len vtedy, keď sú všetci zúčastnení naladení na rovnakú vlnu. Týka sa to naozaj všetkých vrátane dodávateľov služieb, potravín, dopravy, bytového zariadenia či súčastí výrobkov.

Vodič nákladného vozidla IKEA sedí za volantom so stiahnutým oknom a lakeť má vyložený von.

IWAY – Etický kódex pre dodávateľov

IWAY je spôsob, akým IKEA zodpovedne získava výrobky, služby, materiály a súčasti výrobkov. Nastavuje jasné očakávania a pracovné postupy pre environmentálnu, sociálnu i pracovnú oblasť, ako aj dobré podmienky chovu zvierat. Všetci dodávatelia a poskytovatelia služieb, ktorí spolupracujú s IKEA, musia kódex IWAY dodržiavať.

Etický kódex IWAY
Štyria ázijskí pracovníci, ktorí majú na sebe reflexné vesty, balia výrobky na montážnej linke IKEA.
Etický kódex IWAY

Nástroj na začlenenie ľudských práv

Náš etický kódex umožňuje dôstojnú a zmysluplnú prácu pre každého pracovníka hodnotového reťazca IKEA a prispieva k pozitívnej zmene v miestnych komunitách. IWAY sa zaoberá otázkami, ako je detská práca, nútená práca, zodpovedný nábor zamestnancov, mzdy, pracovný čas a rozvoj kompetencií pracovníkov.

Dve osoby u dodávateľa IKEA niekde v Ázii sedia za stolom a sledujú, ako tretia osoba vypĺňa formulár.

Spoločná práca a úsilie

Budovaním dlhodobých vzťahov s našimi dodávateľmi môžeme dosiahnuť pozitívny vplyv na spoločnosť i životné prostredie. Dialóg a spolupráca sú vždy základom nášho prístupu a keď sa objavia nejaké problémy, spolupracujeme s našimi dodávateľmi na ich riešení.

Dvaja muži stoja vedľa stroja v továrni, jeden nesie laptop a druhý má na ušiach slúchadlá.

Odporúčame dodávateľom, aby urobili niečo navyše

Očakávame, že naši dodávatelia budú spĺňať základné aj nevyhnutné požiadavky, ale tie pokladáme za úplné minimum. Podporujeme ich v tom, aby sa rozvíjali aj nad rámec povinných požiadaviek a vždy pracovali na lepších výsledkoch a pozitívnejšom vplyve na naše podnikanie, životné prostredie i miestne komunity.

Viac informácií nájdete tu
Vodička vysokozdvižného vozíka sedí za volantom a na tmavomodrej zamestnaneckej uniforme IKEA má oblečenú reflexnú vestu.
Viac informácií nájdete tu