Prejsť na hlavný obsah

Chceme, aby sa LGBT+ ľudia cítili ako doma

Každý by mal byť miesto, kde sa cíti vítaný, začlenený a prijatý. Len polovica LGBT+ ľudí však má pocit, že môžu o svojej identite komunikovať otvorene a úprimne, dokonca aj s vlastnou rodinou. Spojme teda sily a snažme sa dosiahnuť, aby mali všetci členovia LGBT+ komunity miesto, kde sa cítia ako doma.

Koláž obrázkov a grafiky predstavujúca začlenenie LGBT +, ktorá obsahuje fotografie komunity LGBT + a vlajku pokroku.

Podpora LGBT+ ľudí sa začína doma

Tento rok sme pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii (IDAHOTB) získali podporu z programu Stonewall Global Diversity Champions. Vďaka nej sme spísali súbor krokov, pomocou ktorých môže každý z nás prispieť k tomu, aby sa aj u neho doma LGBT+ ľudia cítili vítaní, začlenení a slobodní byť sami sebou.

Staňte sa spojencom LGBT+ komunity

Existuje veľa pojmov špecifických pre LGBT+ komunitu, ktoré možno nepoznáte. Vyhraďte si chvíľu na to, aby ste sa oboznámili s inkluzívnym jazykom a pochopili problémy, s ktorými sa LGBT+ ľudia stretávajú. Ak sa neskôr budete chcieť s niekým rozprávať o jeho identite, orientácii, problémoch alebo o čomkoľvek inom, už budete vedieť, ako na to.

Klaďte otvorené otázky

Ak máte pocit, že by niekto z vašich blízkych chcel hovoriť o svojej sexuálnej orientácii, rodovej identite alebo inej výzve, ktorej čelí, ale je to pre neho náročné, skúste položiť priateľskú otvorenú otázku typu: „Ako to dnes šlo v škole/práci?“ Vďaka tejto otázke sa možno postupne dostanete aj k osobnejším témam.

Poukazujte na urážlivé výrazy

Ak napríklad niekoho počujete používať výraz „gej“ hanlivým spôsobom alebo vo význame „hlúpy“, nenechajte to bez povšimnutia. Opatrne danému človeku poukážte na to, že takýto jazyk nie je prijateľný, a povzbuďte ho k tomu, aby sa pokúsil svoje vyjadrenie preformulovať.

Na LGBT+ ľudí v médiách reagujte pozitívne

Ak ste doma s niekým iným a pri sledovaní televízie, čítaní alebo surfovaní na internete sa objaví LGBT+ osoba alebo postava, využite to ako príležitosť pripomenúť človeku, s ktorým ste, že LGBT+ komunitu akceptujete a podporujete.

Buďte trpezlivý/-á

Môže sa to zdať neintuitívne, ale najlepšie je počkať, kým sa vám váš blízky zdôverí. Ak sa ho opýtate na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu predtým, ako je pripravený rozprávať o nej, môže byť menej ochotný zdôveriť sa vám. Namiesto toho vytvorte príjemné a bezpečné prostredie, v ktorom sa môže každý slobodne ozvať, a potom mu dajte priestor, aby si sám našiel tú správnu chvíľu.

Na zámenách záleží

Ak niekoho označíte zámenom „on/ona“ iba na základe svojich vlastných predpokladov, môže sa stať, že sa daná osoba bude cítiť nepríjemne a nevítaná. Ak nepoznáte niečiu rodovú identitu, určite sa vám zíde zistiť, aké zámená a gramatický rod uprednostňuje. Hlavne sa nebojte opýtať kvôli obave, že by niekomu takáto otázka mohla byť nepríjemná.

Starajte sa aj o seba.

Môže byť náročné starať sa o všetkých členov domácnosti, najmä ak niektorý z nich zažíva vo vzťahu k sebe alebo svojmu prostrediu negatívne pocity. Preto sa uistite, či aj vy máte okolo seba ľudí, ktorí vás môžu podporiť.

Podporte LGBT+ ľudí dúhovou taškou IKEA

Ak chcete niečo urobiť hneď, môžete si kúpiť tašku STORSTOMMA. Celý výťažok z ich predaja putuje priamo našim partnerom z neziskového sektora, ktorí pomáhajú LGBT+ komunite.

Život v domácnosti môže mať mnoho farieb. V IKEA si ceníme jedinečnosť a prínos každého, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo genderovú identitu.🏳️‍🌈 Odráža sa to v našej vízii a hodnotách. Od roku 2019 sa séria STORSTOMMA predáva vo viac ako 26 krajinách, pričom zisk z predaja smeruje priamo do miestnych organizácií LGBT+, ktoré bojujú za rovnosť.💛

IKEA podporí ziskom z predaja dúhových tašiek projekt inPoradňa, ktorá poskytuje podporu a sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre lesby, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (LGBTI) ľudí. 💛

Náš doterajší pokrok

Našu veľkosť a vplyv využívame na presadzovanie práv LGBT+ ľudí aj mimo spoločnosti IKEA. V spolupráci s ďalšími spoločnosťami, predstaviteľmi občianskej spoločnosti, ako aj našimi zamestnancami a zákazníkmi sa chceme stať nositeľmi pozitívnej zmeny tým, že budeme podporovať legislatívu a investície do vzdelávacích a osvetových kampaní, ktoré sa búrajú stereotypy o LGBT+ ľuďoch.

  • Náš globálny plán inklúzie LGBT+ ľudí zabezpečuje, že v celej našej spoločnosti vytvárame pracoviská a prostredie, kde sú vítaní ľudia s akoukoľvek sexuálnou orientáciou a rodovou identitou.
  • Nedávno sme pre manažérov spustili globálny nástroj Transgender Inclusion Toolkit, ktorý obsahuje globálne usmernenia, ako vytvárať inkluzívne pracoviská a tímy vhodné pre transrodových ľudí.
  • Pre našich zamestnancov ponúkame školenie zamerané na inklúziu, podvedomé predsudky a problémy LGBT+ ľudí, prostredníctvom ktorého chceme ešte viac podporovať spojenectvo s LGBT+ komunitou.
  • Upravovaním našich interných predpisov zabezpečujeme, že všetkým zamestnancom poskytujeme rovnaké možnosti pracovného voľna ako ostatným. Keďže registrovaní partneri (akceptujeme aj osvedčenia z iných krajín) podľa miestnych právnych predpisov nemajú rovnaké zamestnanecké výhody ako ľudia v manželskom zväzku, toto nerovnocenné právne postavenie riešime našimi internými predpismi, aby sme zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých.
  • IKEA je hrdým členom nadácie Workplace Pride a programu Global Diversity Champions organizácie Stonewall, ktoré sa zameriavajú na inklúziu LGBT+ ľudí na pracovisku.
  • Podieľali sme sa na tvorbe a podpore štandardov OSN zameraných na boj proti diskriminácii LGBT+ ľudí na pracovisku a v ich komunitách.
  • Sme aktívnym partnerom skupiny spoločností Open for Business, ktorá bojuje za väčšiu inklúziu LGBT+ ľudí a reaguje na narastajúci odpor voči tejto komunite v mnohých krajinách sveta.
  • Stanovili sme si globálny podnikateľský záväzok dodržiavať princípy rasovej rovnosti, v rámci ktorého chceme do roku 2024 v 30 krajinách zvýšiť etnickú, rasovú a národnostnú rozmanitosť na všetkých úrovniach vedenia.