Prejsť na hlavný obsah

Opatrenia v boji proti klimatickým zmenám

Našou víziou je vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí. V dnešnom svete to znamená transformáciu nášho podnikania a hodnotového reťazca s cieľom výrazne znížiť našu klimatickú stopu. Je našou zodpovednosťou starať sa o náš spoločný domov a naši zákazníci aj zamestnanci to od nás očakávajú.

Malé dieťa s blond vlasmi prechádza steblom trávy po solárnom paneli vonku pri západe slnka.
Dvaja muži, jeden v modrom a druhý v čiernom, stoja vedľa seba a pozerajú na kusy dreva rôznych rozmerov uložené v sklade.

Najneskôr do roku 2050 chceme dosiahnuť nulové emisie, a tak prispieť k obmedzeniu globálneho otepľovania na 1,5 °C.

Slnko zapadá za domy na ulici plnej chodcov. V popredí vidno zelené listy, ktoré osvetľuje slnko.

Jasná stratégia

Stanovili sme si ambiciózne ciele. Zahŕňajú aj záväzok, že do roku 2030 budeme mať pozitívny vplyv na klímu. Znamená to znížiť emisie skleníkových plynov viac, než vytvára celý hodnotový reťazec IKEA, a pritom rozvíjať naše podnikanie.

Správa o trvalej udržateľnosti IKEA za rok 2021
Stratégia IKEA v oblasti trvalej udržateľnosti

Viac o stratégii IKEA v oblasti trvalej udržateľnosti

Mať pozitívny vplyv na klímu

Znamená to znížiť emisie skleníkových plynov viac, než vytvára celý hodnotový reťazec IKEA, a pritom rozvíjať naše podnikanie. Zaviazali sme sa znížiť klimatickú stopu hodnotového reťazca IKEA v súlade s cieľom obmedzenia globálneho otepľovania na 1,5 °C – vrátane zníženia emisií o polovicu do roku 2030 a dosiahnutia nulových emisií najneskôr do roku 2050.

Tri jasné ciele v oblasti klímy

Na zníženie našej klimatickej stopy sme si stanovili nasledujúce strategické ciele (v poradí podľa dôležitosti):

1. Výrazné zníženie emisií skleníkových plynov

Dosiahneme to využitím väčšieho množstva materiálov a potravinových surovín s nízkou klimatickou stopou, úsilím v oblasti elektrifikácie, 100 % obnoviteľnou energiou a neustálym zlepšovaním energetickej účinnosti, podporou možností s nižšou klimatickou stopou a transformáciou v súlade s princípmi obehového hospodárstva.

Jedna veterná turbína na konci kamenného vlnolamu. Obloha je sivomodrá s dlhým svetlosivým oblakom.

Materiály tvoria 52,2 % z celkovej klimatickej stopy IKEA

Na zníženie našej klimatickej stopy sa musíme zamerať na najväčšie oblasti vzhľadom na objem a klimatickú stopu: drevo, kovy, papier, textilné výrobky a plasty. Spolu tvoria približne 90 % všetkých našich materiálov a klimatickej stopy, pričom podiel materiálov na báze dreva je 60 %. V rámci nášho záväzku znížiť klimatickú stopu našich materiálov chceme do roku 2030 dosiahnuť 100 % obnoviteľných alebo recyklovaných materiálov.

Umožniť našim dodávateľom, aby využívali len elektrinu z obnoviteľných zdrojov

Do roku 2030 sme si stanovili cieľ – využívať vo všetkých prevádzkach IKEA 100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov a chceme umožniť aj našim dodávateľom, aby dosiahli rovnaký cieľ. Ponúkame im dve možnosti konverzie: financovanie investícií priamo na mieste alebo možnosť nákupu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov na viacerých trhoch IKEA

V našich obchodných domoch a prevádzkach nákupných centier sme v 23 krajinách vo finančnom roku 2021 dosiahli 100 % využitie elektriny z obnoviteľných zdrojov. Je to obzvlášť pozitívne, keďže miestna dostupnosť, zásady a predpisy by mohli všetko skomplikovať. Urobili sme tiež posledný krok, ktorý zabezpečí, aby všetky výrobné závody IKEA využívali na celom svete iba elektrinu z obnoviteľných zdrojov .

Vytvoriť možnosti na predaj použitého tovaru

V čoraz väčšom počte krajín vykupujeme nepotrebný nábytok IKEA späť od zákazníkov a v Oddelení zľavneného tovaru predávame tieto použité kúsky ďalším zákazníkom. IKEA vo Švédsku testovala obchod, v ktorom ponúka iba použité výrobky IKEA.

Predĺžiť životnosť výrobkov

Ponúkame čoraz viac náhradných dielov, ktoré zákazníkom umožnia predĺžiť životnosť ich výrobkov IKEA. Aby mohli zákazníci ľahšie získať náhradné diely, spustili sme na celom svete riešenie, pomocou ktorého si ich môžu jednoducho objednať online.


2. Odstránenie a uloženie uhlíka prostredníctvom lesníctva, poľnohospodárstva a výrobkov

Ďalším krokom znižovania našej klimatickej stopy na polovicu je odstraňovanie CO₂ z atmosféry pomocou prírodných procesov. CO₂ budeme ukladať vďaka lepším postupom riadenia lesného hospodárstva a poľnohospodárstva. Obehové hospodárstvo zabezpečí, že uhlík v našich výrobkoch a materiáloch zostane dlhšie uložený.

Stratégia IKEA na podporu lesov do roku 2030
Prostredie lesa. Oblasť v popredí je mierne zalesnená so širokým chodníkom, zatiaľ čo v pozadí je hustejšia zeleň.
Stratégia IKEA na podporu lesov do roku 2030

3. Nad rámec IKEA

Prevezmeme širšiu zodpovednosť za klimatickú stopu našich zákazníkov, dodávateľov a zdrojov. Umožníme zákazníkom vyrábať doma obnoviteľnú energiu a dodávateľom zasa transformovať celé továrne alebo prevádzky na obnoviteľnú energiu – nielen tú časť, ktorá sa využíva na výrobu pre IKEA.

Zoskupenie stoviek solárnych panelov na streche budovy IKEA. V pozadí je veľký trojstranný nápis IKEA.

Bez kompenzácií uhlíka

Naše ciele v oblasti klímy dosiahneme bez využitia kompenzácie emisií uhlíka, pretože sa domnievame, že základné príčiny našej klimatickej stopy musíme riešiť v rámci vlastného hodnotového reťazca alebo spolu s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a oblasťami, z ktorých získavame zdroje. Iba tak môže byť naše podnikanie skutočne udržateľné.