Prejsť na hlavný obsah

Vízia a hodnoty IKEA

Naša vízia je pre nás inšpiráciou a naše hodnoty motiváciou. Zariaďovanie a život v domácnosti je našou vášňou.

Tri malé bosé deti skáču na tmavomodrej pohovke.

IKEA sa stala súčasťou miliónov domácností a ponúka dobre navrhnuté, funkčné, odolné, cenovo dostupné a udržateľné zariadenie a riešenia pre všetkých, ktorí majú veľké sny, ale málo peňazí. Zaujíma nás svet okolo nás a do životov ľudí chceme vniesť pozitívnu zmenu.

Vízia IKEA

„Vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí.“ Táto vízia presahuje oblasť bytového zariadenia. Chceme pozitívne vplývať na svet – od komunít, ktoré nám umožňujú získavať suroviny, po spôsob, akým naše výrobky pomáhajú zákazníkom žiť doma udržateľnejšie.

Snažíme sa podeliť o to, čo robíme a zasadzovať sa za to, v čo veríme, aby sme boli súčasťou pozitívnej zmeny v spoločnosti.

Obchodná myšlienka IKEA

Naša vízia hovorí o tom, prečo sme tu a naša obchodná myšlienka zasa o tom, čo chceme dosiahnuť. Ak ste niekedy navštívili IKEA, asi viete, aká je naša obchodná myšlienka – „ponúkať široký sortiment dobre navrhnutého a funkčného nábytku a bytových doplnkov za ceny také nízke, aby si ich mohlo dovoliť čo najviac ľudí.“

Ingvar Kamprad, zakladateľ IKEA

Zakladateľ IKEA Ingvar Kamprad fajčí fajku na parkovisku pred prvým obchodným domom IKEA v Älmhulte.
IKEA nie je dielom jediného človeka. Je výsledkom práce mnohých ľudí, ktorí na tom spolu dlhé roky usilovne a s radosťou pracujú.

Ingvar KampradZakladateľ IKEA


Hodnoty IKEA

Naše hodnoty odrážajú všetko, čo pokladáme za dôležité. Také dôležité, že na ne odkazujeme ako na jednu z našich neoddeliteľných súčastí. Usmerňujú nás v našej každodennej práci – v tom, ako zaobchádzame s ľuďmi a planétou, ale aj vo všetkých našich rozhodnutiach.

  • Spolupatričnosť, alebo ako hovoríme vo Švédsku „Tillsammans“, pre nás veľa znamená. Je vlastne podstatou kultúry IKEA. Vieme, že sme silní, keď si dôverujeme, spolupracujeme na rovnakých cieľoch a spoločne sa aj zabávame.

  • Chceme byť hybnou silou pozitívnych zmien. Máme možnosť významne a trvale ovplyvniť dnešné i budúce generácie. Naďalej chceme ponúkať výrobky, ktoré sú udržateľnejšie a z udržateľných zdrojov a pomáhať ľuďom žiť doma udržateľnejším spôsobom.

  • Neustále kladieme na seba aj na iných vysoké požiadavky v snahe z mála urobiť viac bez kompromisov v kvalite. Vždy a všade sa usilujeme odhaliť a odstrániť zbytočné náklady, pretože nízke ceny môžeme dosiahnuť len s nízkymi nákladmi.

  • Jednoduchý, priamy a praktický prístup je súčasťou nášho dedičstva. Jednoduchosť u nás znamená efektívnosť a robiť to, čo je prirodzené. Odmietame komplikované riešenia a byrokracia je naším najväčším nepriateľom.

  • Veríme, že čokoľvek dnes robíme, môžeme zajtra urobiť o niečo lepšie. Podľa nás nič nie je nemožné. Nachádzať riešenia aj takmer neriešiteľných úloh je v podstate zdrojom nášho úspechu.

  • IKEA nie je ako iné spoločnosti a ani nechce byť. Radi spochybňujeme zabehané riešenia, premýšľame nekonvenčne a usilujeme sa prinášať pozitívne zmeny do nášho odvetvia a tiež do celého sveta. Pracujeme bez oddychu, ženie nás zvedavosť, nadšenie a túžba vytvárať lepší svet.

  • Snažíme sa dať ľuďom v IKEA hneď od začiatku veľa zodpovednosti. Sme presvedčení, že odovzdaním a preberaním zodpovednosti ľudia rastú a rozvíjajú sa. A s väčšími a náročnejšími úlohami sa každý z nás rozvíja ešte viac.

  • Vedenie ľudí podľa nás spočíva v činoch, nie v samotnej pozícii. Rovnako ako na vedomostiach a skúsenostiach nám u každého záleží na jeho hodnotách. Chceme ľudí, za ktorých hovoria činy a ktorí idú ostatným príkladom.